Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

Cao-overleg DHL Logistics geschorst

Inmiddels zijn er vier onderhandelingsdagen achter de rug. De cao onderhandelingen zijn geschorst t.b.v. nader uitzoekwerk.

Op de eerste dag hebben cao partijen aan elkaar hun voorstellen voor de nieuwe cao nader toegelicht. Daarnaast is ook de presentatie gegeven door het bureau dat onderzoek heeft gedaan naar hoe de cao verbeterd kan worden voor werknemers die moeten werken op afwisselende tijden.

Voorafgaand aan de onderhandelingen gingen partijen er vanuit dat we op 10 maart wel tot een ontknoping zouden komen. Echter na drie rondjes onderhandelen waren we niet veel verder gekomen dan het uitwisselen van elkaars standpunten en visies op het arbeids(voorwaarden)klimaat binnen DHL Logistics. Op de vierde dag (vrijdag 10 maart) hebben partijen met elkaar gezocht naar wat de kern zou moeten zijn van een mogelijk resultaat.

Aan het eind van de dag bleek dat er nog flinke uitdaging licht op het gebied van werken op onregelmatige werktijden. Uit het onderzoek bleek dat de cao niet goed is ingericht voor werknemers die structureel moeten werken op onregelmatige werktijden. Hoe dit opgelost moet worden is echter nog de vraag. Verder hebben partijen geconcludeerd dat de partijen m.b.t. het loon ook nog ver uit elkaar liggen.

We hebben afgesproken om het overleg te schorsen. In de tussentijd zal CNV Vakmensen samen met een werktijden specialist van de FNV, het bureau dat onderzoek heeft gedaan en een afvaardiging van DHL gaan onderzoeken op welke wijze de cao aangepast zou moeten (of kunnen) worden om te zorgen dat de cao werken op onregelmatige tijden beter faciliteert. Voor vakbonden is het belangrijk dat het werken op onregelmatige tijden gezonder kan gebeuren dan dat nu het geval is.

Volgende onderhandelingsdatatum 18 april
Op 18 april staat een nieuwe onderhandelingsafspraak. Wij hopen kort daarna naar jullie terug te komen met een resultaat van het onderhandelingstraject. Op vrijdag 7 april zullen de onderhandelingsdelegaties van CNV Vakmensen en FNV Transport & Logistiek gezamenlijk hun overige kaderleden raadplegen over het werken op onregelmatige tijden en bijpraten over de cao onderhandelingen tot nu toe. Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of over jouw arbeidsvoorwaarden schroom dan niet en neem contact op met één van de kaderleden!

Deel deze communicatie met jouw collega's
Het vriendelijke verzoek om deze e-mail ruimhartig met jouw collega’s te verspreiden. Vinden jouw collega’s zeggenschap over en ontwikkeling op hun arbeidsvoorwaarden ook zo belangrijk? Zorg dan dat ze lid worden. Hoe meer leden wij als CNV Vakmensen hebben hoe steviger wij staan aan de onderhandelingstafel. Voor meer informatie zie https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden. Hier tref je alle voordelen aan zoals een gratis rechtsbijstandsverzekering voor alle inwonende gezinsleden.

Met vriendelijke groeten,
CNV Onderhandelingsdelegatie DHL Logistics
Leonie Hamans (CNV Freight)
Martien Drost (DHL Global Forwarding)
Hans van Rooijen (DHL Supply Chain)
Tjeerd Orie (Bestuurder CNV Vakmensen)

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid