Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Express - Nieuws

Vakbonden in gesprek met DHL Express over de ORT.

Op donderdag 29 maart vond het gesprek tussen CNV, FNV en DHL plaats over de vraag hoeveel loon er nu over de vakantiedagen betaald moet worden. De aanleiding van dit gesprek is een uitspraak van het Europese Hof en een heel aantal uitspraken van Nederlandse rechters.

Waar gaat het om?

Eerst even uitleggen hoe het zit. Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Je krijgt hiervoor van je werkgever het basissalaris. Maar volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011 is dat te weinig. De beloning voor een vakantiedag moet namelijk gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. Daar horen volgens ons óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij. Dat gebeurt nog steeds niet, ondanks die uitspraak. Je krijgt dus al jaren te weinig geld over je vakantiedagen.
Het gaat om de werknemers die vallen onder de cao DHL Logistics, DHL Express, DHL Parcel en DHL Parcel e-Commerce.

Welke bedragen tellen mee?

In de 4 cao’s bij DHL worden verschillende termen gebruikt. Volgens ons gaat het om de
      * Toeslag Onregelmatig Werken (TOW) ook wel Onregelmatigheidstoeslag (ORT) genoemd;
      * Stand-by vergoeding of consignatievergoeding;
      * Het gemiddelde van je overuren en de overurentoeslag.
Bij de berekening van de waarde van een vakantiedag moeten deze bedragen meetellen.
Het moet wel om structureel werk gaan, dus niet als je bijvoorbeeld een enkele keer op zaterdag of op onregelmatige tijden hebt gewerkt. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.

Wat willen wij?

Wij willen dat het juiste loon betaald wordt, zoals door diverse rechters al is bepaald. Daarnaast willen we een regeling treffen waarin het tekort aan loon van de afgelopen jaren alsnog wordt betaald. Om te voorkomen dat iedere werknemer zelf een procedure moet gaan voeren, willen FNV en CNV een regeling met DHL afspreken die aan iedere werknemer aangeboden wordt.

En nu?

Op 29 maart hebben we met DHL afgesproken dat we hier verder over in gesprek gaan. Er is een nieuwe afspraak gemaakt op 4 juni aanstaande. Zodra er meer te melden valt krijg je weer een nieuwsbrief.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid