Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Express - Nieuws

Update vakbondsaangelegenheden binnen DHL

De cao’s voor zowel DHL Express als DHL Logistics moeten vernieuwd worden. Daarnaast vindt er overleg plaats over een nieuw Sociaal Plan.

Zoals u inmiddels heeft kunnen vernemen verlopen al deze drie trajecten niet zo vlot. Een korte update.

Cao Express

Op 20 december 2012 zaten wij voor het eerst samen met de directie van DHL Express. CNV Vakmensen had voorafgaand aan dit overleg een voorstellenbrief toegestuurd met voorstellen om te komen tot een vernieuwde cao. Onderdeel van de voorstellen is een loonsverhoging en de mogelijkheid voor medewerkers om te kunnen werken aan hun eigen toekomst (CNV Vakmensen komt hiervoor nog met een concreet voorstel). DHL stelde helaas verslechteringen voor. Zo wilde men geen loonsverhoging toekennen en stelde men zelfs voor om de beloning die gekoppeld is aan het functioneren (artikel 27) dit jaar maar niet toe te kennen. Vervolgens zijn kaderleden in de weer gegaan om in gesprek met werknemers handtekeningen te verzamelen. Deze handtekeningen zijn op 18 maart 2013 aan de directie aangeboden. Uitkomst naar aanleiding van aanbieden handtekeningen is, dat er op 19 april 2013 een nieuwe overlegdatum is gepland. We hopen dat dit overleg constructief zal zijn.

Cao Logistics

Op 12 maart 2013 vond de eerste onderhandelingsronde plaats om te komen tot een nieuwe cao. De inzet vanuit de werkgeversdelegatie DHL Logistics verschilde niet veel met die van de werkgeversdelegatie DHL Express. Ook hier steekt men in op een nullijn, dat wil zeggen geen loonsverhoging in 2013. Ook stelt men voor een regeling af te spreken die het mogelijk maakt dat vakantiedagen worden omgeruild voor extra inkomen om de koopkracht te behouden. Een gevalletje van “sigaar uit eigen doos”. Op 15 april 2013 hebben wij voor de derde keer bij elkaar gezeten en onze standpunten uitgewisseld, helaas zijn we nog niet veel verder gekomen. Op 16 mei 2013 staat het volgende overleg gepland, dan moet ook duidelijk worden of we op basis van onderhandelen tot een akkoord gaan komen.

Sociaal Plan

Voor het geval dat het slecht ging met het bedrijf (of een onderdeel daarvan), was er altijd als laatste voorziening nog een sociaal plan. In dit plan hadden werkgever en vakbonden afspraken gemaakt hoe de nadelige ontwikkelingen van verlies of verplaatsing van werk zo sociaal mogelijk voor werknemers zouden worden opgevangen. Bovenstaande is met opzet in verleden tijd geschreven aangezien uw directies het doorlopende sociaal plan per 1 januari 2013 heeft opgezegd. Uw directies willen wel een nieuw sociaal plan, alleen dan wel eentje die voor hen veel goedkoper is dan het oude. Het standpunt van CNV Vakmensen is, dat DHL meer inspanningen zou moeten doen om mensen aan het werk te houden. In eerste instantie intern. Lukt dat niet, dan extern. Door hard in te zetten op werkbehoud hoeven de financiële regelingen uit het sociaal plan alleen in uiterste gevallen gebruikt te worden. In onze ogen maakt dit het sociaal plan al vele male goedkoper. De directies gaan nu een gewenst sociaal plan opstellen en dit als voorstel aan de vakbonden toesturen. Op 7 mei 2013 staat een nieuwe overlegdatum gepland.

Schuld van de concurrentie

In alle drie verschillenden processen (de twee cao’s en het sociaal plan) beroepen de aanwezige directieleden zich op hetzelfde verhaal. Men is genoodzaakt tot verslechteringvoorstellen in cao’s en sociaal plan vanwege de concurrentie, de aanhoudende crisis en een vergrijzend personeelsbestand.

Niet het hele verhaal

Volgens CNV Vakmensen is het verhaal van de DHL directies niet het hele verhaal. De crisis, concurrentie en/of een vergrijzend personeelsbestand zijn uitdagingen van deze tijd, niet alleen van DHL. Een goed verhaal van hoe DHL haar werknemers (gezond) aan het werk wil blijven houden en perspectief wil bieden ontbreekt. Met name dat laatste geldt voor de groter wordende flexibele schil arbeidskrachten.   CNV Vakmensen onderhandelt namens u voor afspraken die recht doen aan uw inzet en loyaliteit. Zodra er nieuwe ontwikkelingen en/of vorderingen zijn hoort u van ons. Breng dit pamflet ook onder de aandacht van uw eventuele ongeorganiseerde collega’s, beter nog maak hen lid van het CNV! 

Vragen en/of opmerkingen, wij horen ze graag! 

Frans Westerman
bestuurder CNV Vakmensen                              

Tjeerd Orie
bestuurder CNV Vakmensen


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid