Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Express - Nieuws

Ontwikkelingen cao onderhandelingen DHL Express

Verloop cao onderhandelingen tot nu toe. CNV Vakmensen zette in op een loonsverhoging van 2 procent bij een eenjarige cao. Daarnaast wilden we afspraken maken zodat werknemers aan hun eigen toekomst kunnen werken.

DHL Express zette tijdens de eerste onderhandeling in op de nullijn en wilde daarnaast de beoordelingsverhogingen en de eenmalige beloning voor medewerkers die aan het maximum van de schaal zitten niet meer betalen. Deze insteek van DHL Express schoot CNV Vakmensen in het verkeerde keelgat.

 

De geslaagde kaartactie heeft er voor gezorgd dat de verslechteringen die DHL Express wilde doorvoeren, namelijk geen beoordelingsverhoging betalen en geen beloning voor werknemers aan het maximum van de schaal, van tafel zijn.   

 

Eindbod van DHL Express

In de laatste onderhandelingsronde op 6 mei heeft DHL Express een eindbod neergelegd. Dit betekent dat DHL Express expliciet aangeeft dat zij niet meer verder willen onderhandelen en dat dit wat DHL Express betreft het maximum is. Het betreft een eindbod voor de werknemers vallend onder de cao DHL Express. De inhoud van dit eindbod staat hieronder:

 

a. Looptijd

 • De looptijd van de cao is 24 maanden, te weten van 1 januari 2013 tot en met
  31 december 2014.

 

b. Flexibiliteit & Ontwikkeling medewerkers

 • Er zal een quick scan door een adviesbureau plaatsvinden. Het onderwerp van de scan is interne - en externe flexibiliteit en de ontwikkeling van medewerkers. De formulering van de definitieve opdracht aan het adviesbureau zal door beide partijen nader worden uitgewerkt en besproken.

 

c. Loon

 • Per 1 juli 2013 wordt een eenmalige uitkering betaald van 0,5 procent van het bruto jaarsalaris. Deze uitkering wordt alleen uitgekeerd aan medewerkers die op het moment van de uitkering in dienst zijn van DHL Express Nederland. Indien op deze datum sprake is van een parttime dienstverband vindt de uitbetaling pro-rata plaats.
 • Per 1 januari 2014 zullen de cao salarissen, toeslagen en vergoedingen worden verhoogd met 2,25 procent. Hierdoor worden tegelijkertijd de cao loonschalen met 2,25 procent verhoogd.
 • Conform de cao zullen de beoordelingsverhogingen, inclusief eenmalige beloning voor medewerkers die aan het maximum van de loonschaal zitten, in 2013 en 2014 worden toegepast.

 

Verlenging Sociaal plan

DHL Express heeft daarnaast op dinsdag 21 mei in navolging van de onderhandelingen bij DHL Logistics aangegeven dat zij naast bovenstaande bereid zijn het Sociaal Plan DHL Nederland, zoals dit per 1 januari 2013 is beëindigd, opnieuw in te voeren met een looptijd van 2 jaar (1 april 2013 tot en met 31 maart 2015) voor DHL Express NL. Het Sociaal Plan is een aparte cao en maakt geen deel uit van de cao DHL Express.

 

 

Samenvatting

Voor wat betreft de onderhandelingen over het Sociaal Plan kunnen we dus zeggen dat we het Sociaal Plan wat we hadden behouden in tegenstelling tot de eerdere verslechteringsvoorstellen van DHL Express.

 

Als we het eindbod over de cao DHL Express vergelijken met de eerste insteek van de onderhandelingen bij DHL Express dan is het eindbod een behoorlijke verbetering. Als we het eindbod vergelijken met de voorstellenbrief van CNV Vakmensen, dan zit daar een behoorlijk gat tussen.

 

STEMMEN

Het woord is nu aan de leden van CNV Vakmensen om aan te geven of CNV Vakmensen kan instemmen met dit eindbod of dat u het afwijst. Als u het eindbod afwijst is het van belang om te weten, dat een afwijzing betekent dat u ook bereid bent tot actie. Zonder actie zal een eindbod van DHL Express namelijk niet verbeteren.

 

Ik verzoek u dringend om het meegestuurde stemformulier in te vullen en uiterlijk
21 juni terug te sturen/ te e-mailen. Als u er voor kiest om geen stem uit te brengen dan ga ik ervan uit dat u instemt met het eindbod.

 

Ik ben van harte bereid om met u door te praten over dit eindbod. U kunt mij bellen of mailen. Natuurlijk kunt u ook in gesprek gaan met de kaderleden op de terminal. Als u graag wilt dat ik en/of een kaderlid langs komt om met u en met collega’s te spreken, dan maken we graag een afspraak.

 

 

Namens de onderhandelingsdelegaties,

 

Marien Beemer            (kaderlid terminal Utrecht)

Willy Senders              (kaderlid terminal Eindhoven)

Matthias Voerman       (kaderlid terminal Amersfoort)

 

Frans Westerman

Bestuurder CNV Vakmensen

 

M: 06-22389529

E: f.westerman@cnvvakmensen.nl     
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid