Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Express - Nieuws

DHL moet meer loon over de vakantiedagen betalen

Op 29 maart vind er overleg plaats met DHL over de hoogte van het loon dat betaald moet worden als je een vakantiedag opneemt. Het gaat om de cao’s DHL Logistics, DHL Express, DHL Parcel en DHL Parcel e-Commerce. Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie wordt er te weinig loon betaald.

Waar gaat het om?
Eerst even uitleggen hoe het zit. Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Je krijgt hiervoor van je werkgever het basissalaris. Maar volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011 is dat te weinig. De beloning voor een vakantiedag moet namelijk gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. Daar horen volgens ons óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij. Dat gebeurt nog steeds niet, ondanks die uitspraak. Je krijgt dus mogelijk al jaren te weinig geld over je vakantiedagen.

Welke bedragen tellen mee?
Bij de berekening van de waarde van een vakantiedag moeten ook meetellen: je ploegentoeslag, zaterdag- en zondagtoeslag, vuilwerk- en koudetoeslag en nachttoeslag. Het moet wel om structureel werk gaan, dus niet als je bijvoorbeeld een enkele keer op zaterdag of zondag hebt gewerkt. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.
Volgens onze juristen moet óók het gemiddelde van je overuren en de overurentoeslag meetellen in het loon over de vakantiedagen. Het gaat dan niet meer alleen om de wettelijke vakantiedagen maar ook over de bovenwettelijke vakantiedagen.

Procedure in het beroepsgoederenvervoer is gestart.
Bij een paar bedrijven die vallen onder de cao beroepsgoederenvervoer is door CNV Vakmensen een vordering ingediend en is een procedure bij de rechtbank gestart. Werkgevers in het beroepsgoederenvervoer waren niet bereid om een afspraak met het CNV te maken over het hogere loon en wilden ook geen afspraak maken over het misgelopen loon van de afgelopen jaren.
Honderden werknemers hebben daarover inmiddels een claim neergelegd bij hun werkgever.

CNV wil collectieve afspraak bij DHL.
Bij DHL willen wij een collectieve afspraak maken die dit regelt voor de toekomst en die voorziet in een nabetaling over de afgelopen 5 jaar (loon kun je over maximaal 5 jaar terug vorderen).
Bij DHL Logistics is dit onderwerp al bij de besprekingen van de cao 2017-2019 aan de orde geweest en is er al een afspraak gemaakt over het betalen van de onregelmatigheidstoeslag over de wettelijke vakantiedagen.
Het gesprek met de DHL bedrijven vindt plaats op 29 maart a.s. Na 29 maart krijg je bericht over het verloop van dit gesprek.

Meer doen voor de leden.
CNV Vakmensen wil niet alleen een fatsoenlijke cao voor je afsluiten, maar je ook helpen bij het krijgen van het loon waar je volgens ons recht op hebt. Wij denken dat jij en je collega’s dit op prijs stellen.
Deel daarom dit bericht met al je collega’s via de mail, facebook en andere sociale media. Met meer leden staan we als vakbond nog sterker, ook bij DHL. Maak je collega lid van de vakbond die doet wat ze zegt!

Meer weten? Vragen?
Ga naar www.jeachterban.nl/dhl en stel je vraag of discussier mee over dit onderwerp.

Tjeerd Orie
 Agostino di Giacomo Russo Tjitze van Rijssel
bestuurder CNV Voor DHL Logistics  
 bestuurder CNV voor DHL Expresse
bestuurder CNV voor DHL Parcel en DHL e-commerce
t.orie@cnvvakmensen.nl                 
a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl          
t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl
     

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid