Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Express - Nieuws

Cao-onderhandelingen DHL Express

CNV vakmensen heeft maandag 28 november weer met DHL Express onderhandeld over een nieuwe cao. Vakbonden hebben in dat overleg de uitslag van de ledenbijeenkomsten van oktober gedeeld met DHL Express. De reactie van DHL Express hierop is dat men “terug naar de tekentafel” moet.

Dit betekent dat DHL Express met nieuwe cao-voorstellen gaat komen en dat de cao onderhandelingen over enkele weken weer verder zullen gaan.

Uitslag ledenbijeenkomsten oktober
In oktober hebben we de cao-voorstellen die DHL deed in een aantal bijeenkomsten besproken met ongeveer 100 werknemers. Daar is gebleken dat een aantal zaken voor jullie niet bespreekbaar zijn en dus niet gewijzigd mogen worden. Sommige zaken zijn wel bespreekbaar. Enkele punten liggen erg moeilijk.

Niet bespreekbaar
TOW: DHL wil de toeslagen voor werk tussen 18.00 en 22.00 uur graag aanpassen. Medewerkers hebben aangegeven hier niet voor open te staan. Zeker niet met het idee in het achterhoofd dat er meer avondritten aankomen. Er is juist behoefte aan behoud van die toeslagen, omdat werknemers die tijden nog steeds zien als onregelmatige tijden.
Referteperiode overwerk: Ook hiervan hebben jullie aangeven dat het onbespreekbaar is te komen tot een jaarurenmodel. Dit ook omdat met een lange referteperiode er een onzekere factor in het inkomen zal ontstaan. Daarnaast kunnen er ook meer pieken en dalen in de werkbelasting ontstaan. Als er sprake is van een langere referteperiode voor het berekenen van overuren, zou dat over een kortere periode moeten en op vrijwillige basis.

Erg moeilijk liggen
À la carte dagen: Een relatief grote groep medewerkers neemt deze op en zit er dus niet op de wachten dat het aantal dagen met liefst 3 teruggebracht wordt.

Wel bespreekbaar
In de bijenkomsten is ook naar voren gekomen dat er punten zijn die wel bespreekbaar zijn. Het gaat om:
- Afschaffen van de daggeldvergoeding (circa 50 cent per dag)
- Afschaffen van incentive (is onder voorwaarde bespreekbaar)
- Het aanpassen van de maaltijdvergoeding (die je krijgt als je voor 13.30 uur aan het werk bent en na 19.30 uur ook nog)
- Verlaging van de vergoeding in het tweede ziektejaar is bespreekbaar.

Tot slot hebben we overgebracht dat erg kritisch is gereageerd op de voorstellen van DHL in zijn algemeen. Enkele aanpassingen zijn best mogelijk, maar de boodschap is dat jullie een beter loonbod verwachten nu de economie weer aantrekt en het bedrijf de wind meer in de rug heeft.

Reactie DHL Express
DHL Express was teleurgesteld over de uitkomst van de ledenraadplegingen. Zij zagen de voorstellen als een noodzakelijke vernieuwing die ook past binnen de context van het bedrijf en de markt. Wij hebben aangegeven dat er, zoals je hierboven kunt lezen, wel degelijk ruimte is voor verandering en dat we van mening verschillen over de omstandigheden in de markt en hoe we daarmee moeten omgaan.
DHL Express wil wel graag met de vakbonden doorpraten over het tot stand komen van de cao. Nu dit op basis van het huidige voorstel niet kan, zal DHL Express een nieuw cao-voorstel gaan ontwikkelen. Dit kost enige weken.

De volgende cao-onderhandeling zal op 19 januari plaatsvinden. We hopen dat we in dat volgende overleg samen met DHL een paar flinke stappen kunnen zetten naar een nieuwe cao.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
M:  06 47 82 68 75
E:   a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid