Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Brink's - Nieuws

Reorganisatie en patstelling cao Brinks

Hectische tijden bij Geldverwerker en Vervoerder BRINKS. Na meerdere cao-overleggen informeren wij u over de stand van zaken inzake uw cao.

Hectische tijden bij Geldverwerker en Vervoerder BRINKS. Volgend op meerdere cao-overleggen informeren wij u over de stand van zaken inzake uw cao. Tot nu was het overleg steeds geschorst zonder terugkoppeling aan de achterbannen.

GSN en Brinks

Middels een interne memo en toelichting op de vestigingen is het vreselijk bericht bekend gemaakt wat de gevolgen zijn van de Keuze van de opdrachtgever (Rabobank) om per 1 januari aanstaande een groot deel van de geldtel werkzaamheden door GSN te laten uitvoeren. Tijdens het overleg van 8 mei is nogmaals duidelijk gemaakt dat deze aanpassing van de organisatie niet zonder gedwongen ontslagen zal plaatsvinden en Brinks zal een adviesaanvraag richting de OR opstellen om vervolgens met de betrokken vakbonden tot een sociaal plan te komen, waarbij vanuit CNV Vakmensen een inzet van werk naar werk trajecten centraal zal staan en een fatsoenlijke afvloeiingsregeling. Dit traject zullen wij naast de cao-gesprekken voortzetten en u nader over informeren. Heeft u nadere vragen en/of nadere informatie, dan graag contact opnemen met ondergetekenden.

Cao 2013

Tijdens het eerste overleg in januari 2013 heeft Brinks een intern

cao-onderzoek (tussen Brinks en de particuliere beveiliging cao, PBV-cao) toegelicht aan de bonden tot grote verrassing van de bonden. De argumentatie van de werkgever was én is dat door een aanstaande aanbesteding van gelddistributie door GSN de loonkosten van Brinks medewerkers ten opzichte van medewerkers van concurrenten die vallen onder de PBV-CAO te hoog zijn en dat hierdoor de werkgelegenheid onder druk staat. De inzet van Brinks bij de cao voor 2013 is dan ook sterk gericht op kostenreductie en verbetering van de roosterflexibiliteit.  

Tijdens het tweede overleg, eind maart, kwam Brinks dan ook met een groot pakket aan verslechteringen en vakbonden met een pakket met verbeteringen. Tijdens de ronde van doorvragen werd duidelijk dat Brinks een sterke behoefte heeft aan roosterflexibiliteit en versobering van de overwerktoeslag en uitbreiding werktijd.

Concreet kwam Brinks op 27 mei met een aangepast voorstel, aangezien ondermeer CNV Vakmensen had aangegeven de voorgestelde verslechteringen niet te zullen accepteren, maar wel samen met de Brinks wil kijken naar passende oplossingen. 

Loon

Brinks stelt voor om per 1 april de lonen te verhogen met 2 procent mits de vakbonden akkoord gaan met een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur per 2015. De bonden hebben hierop het volgende voorstel ingediend. Per 1 april 2013 1.5 procent de lonen te verhogen en per 1 april 2014 (2 jarige cao) te verhogen met de ACP (prijscompensatie).

Roostervrijedagen

Brinks stelt voor de wekelijkse arbeidsduur te verhogen naar 38 uur per 2015 als Brinks door GSN wordt ingehuurd (- 13 cao roostervrijedagen); de wekelijkse arbeidsduur gaat naar 39 uur per week in 2017 (- 6.5 cao roostervrijedagen); de wekelijkse arbeidsduur gaat naar 40 per week in 2019  (-6.5 cao roostervrijedagen). Pas als de vakbonden hiermee akkoord gaan is Brinks bereid een loonsverhoging van 2 procent toe te kennen in 2013.

De bonden hebben hierop het volgende voorstel ingediend; 

 • Per 1 januari 2015 wordt de wekelijkse arbeidsduur 38 uur per week
 • Per 1 januari 2015 de lonen te verhogen met 5.5 procent als compensatie.

Voorts hebben bonden aangegeven geen noodzaak te zien om de arbeidsduur verder te verhogen. 

Overurenbepaling

Brinks stelt voor om per januari 2014 overuren berekening over 2 weken van 72 uur. Per 2015 over 2 weken van 76 uur. Per 2017 over 2 weken van 78 uur. Per 2019 over 2 weken van 80 uur. Bonden kunnen akkoord gaan met de uitbreiding per 1 januari over 2 weken overuren berekening van 72 uur. Per 1 januari 2015 overuren berekenen over 2 weken van 78 uur. Daarnaast hebben de bonden gezamenlijk de volgende voorstellen ingediend:

 • er komt een werkgroep duurzame inzetbaarheid
 • het sociaal plan zal worden voorzien van een ontslagvergoeding gebaseerd op de oude Kantonrechtersformule(KRF)
 • de discussie over de werkingssfeer wordt gestopt (onder welke cao valt Brinks)
 • 75 euro ter compensatie van de kosten voor een zorgverzekering ALLEEN voor vakbondsleden
 • Een extra vakmanschap scholingsdag voor elke werknemer.

De werkgever heeft na een langdurige schorsing afgelopen maandagmiddag aangegeven meer tijd nodig te hebben om alles door te rekenen wat bonden vragen. Dat we op dit moment nog erg ver uit elkaar staan is duidelijk, maar ook dat de omgeving waarin Brinks moet gaan opereren ook snel veranderd. CNV Vakmensen is niet schuw van vernieuwing maar staat wel voor kwalitatieve en bestendige arbeidsplaatsen waarmee werknemers op een gezonde wijze hun pensioen kunnen halen terwijl Brinks gebaat is bij rust en stabiliteit op dit moment.

Op 12 juni gaan de onderhandelingen weer verder.  

Peter de Ridder, bestuurder
06-51601997
CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn
Postbus 208
7300 AE APELDOORN
telefoonnummer: 055-5264250
e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid