Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Brink's - Nieuws

Loonkostenreductie is het devies van Brinks

Verslag van het vierde cao-overleg d.d. 12 juni met Brinks. Uiteindelijk was dit een zeer teleurstellend overleg.

Brinks op rampkoers

Weer kwam de werkgever met een nieuw voorstel (de vierde in getal) en dit voorstel was materieel gezien nog minder dan het voorstel wat Brinks deed op 27 mei. Nogmaals werd herhaald dat Brinks te duur zou zijn ten opzichte van haar concurrenten en dat de werkgelegenheid van Brinks medewerkers zwaar onder druk staat. Brinks wil hoe dan ook verlaging van haar loonkosten.

Het voorstel van Brinks komt neer op: 

 • Cao voor 1 jaar
 • Wekelijkse arbeidsduur naar 38 uur per 1 januari 2015 (- 13 cao á la carte dagen)
 • September 2013: eenmalige uitkering van €750,-
 • September 2014: eenmalige uitkering van €750,-

Daarnaast wil Brinks de arbeidsduur geleidelijk verhogen. Als de vraag over de werkingssfeer is beantwoord, dan eventueel samen een overgangsplan opstellen afhankelijk van de uitkomst.

De bonden konden bijna niet geloven wat op tafel werd gelegd, een verslechtering en ook geen structurele verhoging van de lonen in een bedrijf dat momenteel prima draait. De reactie van bonden was dan ook dat zij twijfelen of Brinks überhaupt wel een cao wil afsluiten en mogelijk aansturen op een conflict met de bonden? De verschillen zijn te groot en er is geen animo onder het personeel om op deze manier verder te praten.

Vervolgens deelde Brinks mee dat de bonden het allemaal verkeerd zagen en zij wel degelijk een cao willen afsluiten, maar dat de bonden niet willen onderhandelen en dat Brinks geen garanties kan geven. Er ontstond een behoorlijk verhitte discussie en er werd opnieuw geschorst.

Om eventuele verder escalatie te voorkomen stelden de bonden voor:

 • Cao voor 1 jaar
 • 1.5% verhoging van de lonen per 1 april 2013
 • Gezamenlijk onderzoek door cao-partijen(Brinks-bonden) met betrekking tot kostenvergelijking <st1:personname productid="cao Brinks">cao Brinks</st1:personname> en cao particulier Beveiliging
 • Overige punten waar overeenstemming over is
 • €75,- compensatie voor vakbondsleden in de zorgkosten


Wederom een schorsing en Brinks deelde mede:

 • Dat zij haar voorstel van 12 juni (zie hierboven) laat staan en handhaaft;
 • Bonden maar met alternatieven komen om loonkostenverlaging te realiseren;
 • Cao afsluiten zonder enige loonsverbetering en in oktober 2013 verder te praten.

De bonden hebben aangeven eerst maar eens met haar achterban te gaan praten en dan met een reactie richting de werkgever te komen.

Hoe verder?
Er is overleg geweest met de Kadergroep van CNV Vakmensen binnen Brinks en deze geven ook aan teleurgesteld te zijn in de opstelling van Brinks. Een gezamenlijk onderzoek met betrekking tot de cao-kosten wordt wel ondersteund. Partijen moeten wel in overleg blijven.

De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben besloten om na de vakantieperiode (eind augustus/ begin september) ledenbijeenkomsten te organiseren voor alle vestigingen (data en locaties worden nog bekend gemaakt).

De spanning loopt op en wij moeten als werknemers laten zien dat wat wij hebben opgebouwd niet zomaar weggehaald kan worden. Daarom is het nu echt tijd dat je jouw collega's overtuigt om lid te worden van de beste vakbond in Nederland, CNV Vakmensen met gratis rechtshulp ook buiten het werk. Kijk op www.cnvvakmensen.nl/juistnu

Je reactie mag je zenden naar p.deridder@cnvvakmensen.nl of naar de bekende kaderleden.

De onderhandelingsdelegatie:
Jan van der Kamp, delegatielid en Gerhard Bouwmeester, delegatielid CNV Vakmensen

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen, bereikbaar op mobiel telefoonnummer 06-51601997

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid