Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Brink's - Nieuws

Grote zorgen om banen van werknemers Brinks

Verliezen alle 850 medewerkers in 2015 hun baan? De betrokken vakbonden bij Brinks, FNV en CNV, maken zich grote zorgen over het behoud van zo’n 850 banen bij Brinks, de toekomst is hoogst onzeker.

Vanuit de kadergroep CNV Vakmensen heeft een werkgroep een notitie gemaakt die alles te maken heeft met de ontwikkelingen ten aanzien van werkgelegenheid met de komst van GSN (Geld Service Nederland). Deze werkgroep heeft zijn bevindingen gerapporteerd aan de ondernemingsraad Brinks. Hier opvolgend heeft de ondernemingsraad in samenwerking met de vakbonden een bijeenkomst georganiseerd met alle betrokken kaderleden. De notitie en de daarin gestelde uitgangspunten zijn met elkaar  besproken om te kijken welke stappen we gezamenlijk kunnen ondernemen. Dit met  als inzet: behoud werkgelegenheid van  alle  Brinks werknemers.

Zoals eenieder inmiddels weet, is Brinks terechtgekomen in het politieke spel wat GSN heet.  Een organisatie die is opgezet door de 3 grootste banken in Nederland te weten ABN AMRO, ING en de Rabobank. Deze drie banken leggen de regie van het totale waardetransport bij GSN. GSN heeft inmiddels  de bedrijven G4S en Wincor (Securcash) gekozen als hoofdaannemer om het werk per januari 2015 te verzorgen (CIT/ATM en FLM/SLM).
Vooralsnog staat  Brinks helemaal buitenspel. Dit heeft enorme gevolgen voor de werkgelegenheid van  alle werknemers van Brinks. Cruciaal in dit proces is de keuze van de Rabobank. Gaat de Rabobank door richting GSN, dan betekent  dit het einde van jarenlange bijzondere samenwerking met Brinks.  Maar ook het vele werk wat momenteel door ABN AMRO wordt uitbesteed aan Brinks zal niet worden voortgezet. Tenzij

 • Autoriteit Consument Markt (ACM) een uitspraak doet in het voordeel van Brinks.
 • GSN (en marktpartijen) er in kwalitatief opzicht niet klaar voor zijn. Rabobank toetst dit momenteel via audits.
Zoals u ziet, allemaal hoogst onzekere factoren. En intussen, in afwachting van bovenstaande 2 punten,wordt door Brinks, ABN AMRO en RABOBANK van u een grote inzet gevraagd en geëist zonder daar toekomstige  garantie in werkzekerheid voor terug te geven.
Op grond van bovenstaande zijn vakbonden en ondernemingsraad overeengekomen om tot het uiterste te gaan om de werkgelegenheid van de Brinks werknemers te behouden. Tijdens de bijeenkomst van 4 april is daar met elkaar uitvoerig over gesproken.                  

Uitkomsten:

 • Er gaat een nieuwsbrief naar de leden van CNV Vakmensen/FNV Bondgenoten
 • Er gaat een dringende brief, gericht aan de directie Brinks, om in overleg met de bonden en ondernemingsraad het onderwerp behoud werkgelegenheid te bespreken.
 • Alle vestigingen van Brinks worden bezocht door vakbonden om de problematiek te bespreken en de mogelijke stappen voor te bereiden.

De ondernemingsraad en de vakbondskaderleden zijn zich bewust van de grote gevolgen die, alles wat hier boven beschreven staat, met zich meebrengt. Wij kunnen echter niet langer afwachten en ons verder in slaap laten sussen door partijen.  Het gaat tenslotte  om uw baan! uw inkomen! UW TOEKOMST!

Om dit alles uitgebreid met u te kunnen bespreken worden er bijeenkomsten georganiseerd. Deze vindt u in de bijlage. Gezien het dringende onderwerp rekenen wij op uw massale aanwezigheid  (volle zalen). Naast het onderwerp werkzekerheid zal er ook aandacht zijn voor uw cao en pensioen.

Gelieve uw aanmelding voor het bijwonen van de bijeenkomst graag doorgeven aan het bij u bekende kaderlid ivm de catering. Uiteraard zijn ook niet leden van harte welkom.

Wellicht is dit het moment om u aan te sluiten bij de vakbond. Maak zelf uw keuze:

Voor FNV:  www.fnvbondgenoten.nl

Voor CNV:  www.cnvvakmensen.nl

Ga voor informatie en een inschrijfformulier naar uw kaderlid!

Namens de Brinks actie “werk”groep 

Meindert Gorter, bestuurder FNV Bondgenoten 
Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen

Data + gegevens ledenbijeenkomsten: zie downloads
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid