Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Brink's - Nieuws

Cao Brinks versus Particulier Beveiligings cao

Binnen de cao worden afspraken gemaakt welke bedrijven en bedrijfsactiviteiten onder de cao vallen. Vanuit het verleden valt Brinks onder de cao Goederenvervoer.

Vanwege een eigen Bedrijfscao die met vakbonden is overeengekomen, heeft Brinks ontheffing van de Bedrijfstak cao Goederenvervoer. 

Sedert meerdere jaren opereren meerdere bedrijven binnen de bedrijfsactiviteit Geld/ en waardelogistiek vanuit de Particuliere Beveiliging cao en vanuit de Brinks Nederland cao. Zij zijn elkaar concurrenten en de kans is groot dat er concurrentie plaatsvindt op basis van loonkosten, aangezien ongeveer 60 procent van kosten loonkosten zijn.

Volgens CNV Vakmensen een gegeven die wij met elkaar onder ogen moeten zien en moeten oplossen.

De directie van Brinks heeft alle partijen betrokken bij de Particuliere Beveiligings CAO en de CAO Brinks uitgenodigd voor een gesprek op 23 mei. Dit tegen de zin van de bonden betrokken bij de cao Brinks, omdat volgens deze dit het lopende cao-overleg negatief beïnvloed en heeft Brinks dringend verzocht het overleg inzake de werkingssfeer op een later moment te laten plaatsvinden, maar Brinks zet door.

De betrokken vakbonden bij de CAO Brinks, FNV Bondgenoten en
CNV Vakmensen komen daarom 13 mei bijeen om nadere juridische stappen te zetten. Dit heeft geresulteerd dat bonden een brief aan Brinks hebben gestuurd waarin zij niet ingaan op de uitnodiging van Brinks en wel omdat er geen bewaar is geweest van welke betrokken partij dan ook tegen de bestaande situatie. Voorst moet bij een eventueel overlap van werkingssfeer de branche partijen (werkgevers en vakbonden) hierover overleg voeren en niet individuele betrokken bedrijven.

De betrokken vakbonden bij de cao particuliere beveiliging zijn ook niet ingegaan op de uitnodiging van Brinks.

Desondanks heeft Brinks het overleg laten doorgaan en heeft dit geresulteerd in de (eenzijdige) conclusie dat beide hierboven genoemde cao en van toepassing kunnen zijn op bedrijven actief binnen waardetransport.

Brinks heeft haar branche organisatie KNV/TLN verzocht tot een werkingssfeer onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe dit afloopt maar
CNV Vakmensen is betrokken bij het overleg op sector niveau.

Een lange brief en ook nog taaie stof, maar wel noodzakelijk. Het gaat wel over iets.

Kortom, de rechten van werknemers van Brinks staan zwaar onder vuur en daarom is het tijd de vakbond en uiteraard jezelf te steunen en wel door lid te worden.

Uw onderhandelingsdelegatie:
Jan van der Kamp, delegatielid en Gerhard Bouwmeester, delegatielid
Peter de Ridder, bestuurder, bereikbaar op mobiel telefoonnummer 06-51601997
CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn
Postbus 208
7300 AE APELDOORN
telefoonnummer: 055-5264250
e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid