Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Beroepsgoederenvervoer

Sociale partners: voorkom oneerlijke concurrentie voor Nederlands transport

De Europese Commissie wil met het Mobility Package de Europese transportsector eerlijker, transparanter en socialer maken. Met de huidige voorstellen gebeurt in grote mate het tegenovergestelde. Transport en Logistiek Nederland, FNV en CNV roepen de Tweede Kamer daarom op te strijden voor het behoud van de huidige Europese wetten, inclusief de flexibiliteit van Nederlandse aanvullende regelgeving.

De voorstellen uit het Mobility Package zorgen ervoor dat Europa de markt voor transport volledig vrijgeeft. Zo ontstaat verdere scheefgroei op de Europese transportmarkt. Hoewel de Europese interne markt een groot goed is, zijn de verschillen in arbeidsomstandigheden tussen West- en bijvoorbeeld Oost-Europa nog veel te groot om met de huidige voorstellen een gelijk speelveld te garanderen. Zowel voor Nederlandse transportondernemers als voor chauffeurs.

Houd wat we hebben, maar controleer beter

Het loon en de af te dragen premies liggen in een aantal Europese landen veel lager dan in Nederland. Met het volledig vrijgeven van  de markt zijn oneerlijke concurrentie voor ondernemers en een verslechtering voor chauffeurs het gevolg. Daarnaast maken de voorstellen de handhaving complexer. Dat is geenszins goed voor zowel werkgevers als werknemers. FNV, CNV en TLN zeggen daarom: houd de wetten die we hebben en controleer beter of iedereen zich eraan houdt.

Wat betreft de voorstellen uit het Mobility Package staan FNV, CNV en TLN de volgende 5 hoofdpunten voor.

 1. Behoud de huidige rij- en rusttijden

  Behoud de rij- en rusttijden grotendeels zoals ze nu zijn. Die zijn adequaat om verkeersveiligheid, eerlijke concurrentie en goede arbeidsomstandigheden te garanderen. Ze worden alleen niet voldoende gehandhaafd, wat nu al voor scheefgroei op het gebied van arbeidsvoorwaarden zorgt. We moeten in Europa dus zorgen dat die handhaving beter geregeld is. Handhavers moeten zich daarbij richten op notoire overtreders, op de ‘rotte appels’. Daarbij moet de handhaving overal in Europa gelijk zijn.

 2. Voorkom concurrentie op arbeidsvoorwaarden

  Laat voor buitenlandse chauffeurs die in of vanuit Nederland werken dezelfde kernarbeidsvoorwaarden gelden als voor Nederlandse chauffeurs. Zo voorkomen we een race to the bottom op het vlak van arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs en blijven Nederlandse transportondernemingen concurrerend.

 3. Behoud Nederlandse vergunningsgrens

  Behoud de Nederlandse wet, waarin een voertuig vanaf 500 kilogram vergunningplichtig is en voorkom dat die grens wordt verhoogd naar de Europese grens van 3500 kilogram. De vergunningsverplichting maakt dat het transport professioneel en tegen goede voorwaarden gebeurt. TLN, FNV en CNV pleiten er zelfs voor om die grens van 500 kilogram terug te brengen naar 0 kilogram in Nederland.

 4. Behoud de huidige cabotagewetgeving

  Sociale partners willen de huidige cabotagewetgeving behouden. Het mobility packagevoorstel betekent de facto een liberalisering van de cabotage. Dat is onwenselijk. De huidige regeling van 3 ritten in 7 dagen dient niet verder verruimd te worden.

 5. Registreer of buitenlandse werknemers in Nederland werken

  Laat de meldingsplicht voor buitenlandse werknemers gelden voor de gehele transportsector. Zo kunnen Nederlandse instanties controleren of een buitenlandse chauffeur en diens werkgever voldoen aan de minimale arbeidsvoorwaarden. Het position paper bevat een uitgebreide toelichting op de wensen van de Nederlandse werkgevers en werknemers in de sector transport.