Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Welk loon krijg jij? Check je loonstrook!

Per 1 juli zijn de lonen omhoog gegaan in het beroepsgoederenvervoer. Ook de netto en bruto vergoedingen zijn gestegen. Er is een extra loontrede op de salarisschaal bijgekomen, waardoor je nog meer gaat verdienen. Geen SOOB premie betalen. Check daarom je loonstrook met gebruik van deze info!

Hoe zit het met de loonsverhoging van 2%?
Er zitten wat onevenwichtigheden in het loongebouw. Om die op te lossen is afgesproken dat er tussen elke trede een verschil komt van 4%. We beginnen met de loonsverhoging van 2% over het maximum van de schaal. Vervolgens wordt het verschil van 4% voor de lager liggende trede berekend. Voorbeeld, de loonstijging van 2% wordt berekend over het loon van B5. Daarna wordt de trede B4 berekend, dat is dus B5 - 4%, en zo verder omlaag. Het gevolg hiervan is dat de bedragen die horen bij A1 t/m A4, B2 t/m B4, C3 en C4 lager zijn dan wat ze waren. Daarom is ook afgesproken dat niemand erop achteruit gaat. Als je dus in deze schaal en trede zit blijft het loon volgens de tabel van 1 januari 2016 gelden. Nadat je een jaar in de trede zit ga je een trede omhoog en dat is ongeveer 4%. Weer een voorbeeld. Stel je bent op 1 augustus 2016 in A3 terecht gekomen, je loon is dan € 450,16 bruto per week. Op 1 juli 2017 zit je nog steeds in A3. Volgens de nieuwe loontabellen is je loon dan € 448,88 bruto per week. Dit is lager dan het loon dat je had. Omdat is afgesproken dat je er niet op achteruit gaat blijft je loon op 1 juli € 450,16 per week. Op 1 augustus ben je een jaar in trede A3 en dus ga je (bij normaal functioneren) naar A4. Je loon wordt dan € 466,84 bruto per week. Als in de komende jaren de loonstijging steeds over het maximum loon in de schaal wordt berekend en van daaruit teruggerekend wordt, blijft er een verschil tussen de treden van 4%.

Voor oud-KNV werknemers gelden aparte loonschalen vanwege een korting met 0,75% voor behoud van de 18 ATV dagen voor werknemers die daar op 31 december 2016 recht op hadden.

Een extra trede in het loongebouw?
Ja, om de loonachterstand iets in te lopen en meer perspectief te bieden aan iedereen komt er een extra loontrede bij. Deze loontrede wordt in 3 jaar opgebouwd met stapjes van 1,33%. We beginnen op 1 juli 2017. Iedereen die op 1 juli 2017 een jaar of langer in de eindtrede van de loonschaal zit gaat naar deze extra trede. De loonschalen A t/m D krijgen 6 treden, E 7-, F 8-, G 9- en H 10-treden.

Onkostenvergoeding gaat ook met 2% omhoog.
In de cao staat dat de onkostenvergoeding op hetzelfde moment en met hetzelfde percentage stijgt als de lonen. Per 1 juli 2017 zijn de onkostenvergoedingen dus met 2% gestegen. Volgens het convenant dat TLN met de belastingdienst heeft gesloten mogen de onkosten stijgen met de index voor de horeca en restaurants. Eigenlijk zou de onkostenvergoeding op 1 januari 2017 al met 2,06% verhoogd kunnen worden. Maar vanwege die regel in de cao is dat dus een half jaar later en voor een lager percentage.

Met de koffiegeld app van CNV Vakmensen kun je makkelijk berekenen hoeveel onkostenvergoeding jij moet krijgen. Je kan deze app downloaden voor zowel de IPhone als android telefoons. Je vult het begin en einde van je rit in en de app berekend je onkosten.

Vergoeding eendaagse nachtrit verandert.
Vanaf 1 juli vervalt het vaste bedrag (€ 2,66) per uur voor de eendaagse nachtrit. Ook veranderen de tijden. Als jij tussen 21.00 en 05.00 uur werkt krijg je een toeslag van 19% over je functieloon. Deze toeslag geldt voor alle dagen van de week. Werk je in ploegendienst, dan geldt alleen de ploegentoeslag.

Geen SOOB premie inhouden!
Jouw werkgever mag vanaf 1 juli 2017 geen premie voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds SOOB inhouden. Normaal gesproken betalen werkgevers deze premie en mogen zij een deel van de premie inhouden op jouw salaris. Over de maanden juli, augustus en september betalen werkgevers geen premie, dus mag er ook niets op jouw salaris ingehouden worden. Jouw netto salaris wordt hierdoor nog hoger! Controleer op je loonstrook of er geen premie voor SOOB wordt ingehouden!

Oud KNV-werknemers extra goed opletten.
Voor de oud KNV-werknemers gelden er tijdens de looptijd van deze cao nog aparte loontabellen. Ook mag de werkgever vanaf 1 juli de premie voor de WIA-hiaatverzekering bij de werknemer in rekening brengen. Sommige werkgevers deden dat voor 1 juli 2017 ook al, maar dat mag dus niet. Tot 1 juli was de premie voor rekening van de werkgever.

Waar kun je terecht met vragen, voor informatie en discussie?
Afhankelijk van het soort vraag kun je terecht op/bij:

Vragen, informatie en discussie over de cao, www.jeachterban.nl/transport-logistiek

Vragen over je loon en controle van je loonstrook, CNV info telefoon 030 – 75 11 007

Te laag loon, onterechte inhoudingen op je loonstrook, mail naar naleving-bgv@cnvvakmensen.nl

Informatie over de cao, downloaden van loontabellen en vergoedingen, cao teksten, nieuwsbrieven, etc.,website CNV Vakmensen www.cnvvakmensen.nl/transport

Kijk ook op facebook bij “naleving cao beroepsgoederenvervoer”.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid