Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Weinig vooruitgang cao beroepsgoederenvervoer

De vierde onderhandelingsronde over een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer heeft op 6 maart weinig opgeleverd. “Het duurt helaas erg lang allemaal, en daarmee neemt de druk op de onderhandelingen toe”, reageert onderhandelaar Frans Westerman van CNV Vakmensen.

Vertragende factor is het nog lopende onderzoek naar de vraag voor wie de Nederlandse cao moet gelden. Westerman: “We zijn het er met elkaar over eens dat bij Nederlands werk ook de Nederlandse wetten en regels gelden. Dus ook de Nederlandse cao en pensioenopbouw. Maar het is op dit moment niet duidelijk wanneer die Nederlandse regels precies gelden. Was is Nederlands werk? Misschien zijn er in de cao of in de wetgeving aanpassingen nodig om dat allemaal duidelijker te maken. We willen een eerlijke beloning voor iedereen, een eerlijk speelveld. En we willen samen met de werkgevers illegale praktijken aanpakken. Maar die slag kunnen we pas maken als we precies weten waarover we praten.”

Onderzoek naar ‘Nederlands werk’
Deskundigen van werkgevers en vakbonden zijn nog met deze vraag bezig, zegt Westerman. “Het onderzoek zou eigenlijk op 6 maart klaar zijn, maar dat is niet gelukt. Dus we zijn helaas niet veel verder gekomen. Dit onderwerp is zo belangrijk, dat we op dit moment over allerlei andere onderwerpen ook nog geen harde afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld over de loonsverhoging, uitzendkrachten, werkgelegenheid en een schone uitdraai van de boordcomputer.”

Ongunstig voor werknemers
Volgens de CNV-onderhandelaar tonen de werkgevers op dit moment ook nog zeer weinig bereidheid om een aantal verslechteringsvoorstellen van tafel te halen. “De werkgevers willen bijvoorbeeld dat werknemers gaan meebetalen aan hun eigen – verplichte – scholing. Ook willen ze meer mogelijkheden om overuren om te zetten in tijd voor tijd. Voor de werknemers is dit zeer ongunstig, dus daar worden wij niet blij van. Als de werkgevers daaraan blijven vasthouden, komen we geen steek verder.”

Veiligheid parkeerplaatsen
Wel is Westerman tevreden over de bereidheid van werkgevers om meer energie te steken in de verbetering van de veiligheid van parkeerplaatsen. “Wij vragen daar al jaren aandacht voor, het is hoog tijd dat er meer gebeurt om de veiligheid van chauffeurs te verbeteren.”

De onderhandelingen gaan op 11 april verder.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid