Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Voortgang arbeidsvoorwaardelijke vernieuwing ID Logistics

Net voor het moment dat de grootste bulk collega's ging genieten van een welverdiende zomervakantie hebben de collega's werkzaam bij ID Logistics zich kunnen uitspreken over het bereikte onderhandelingsresultaat.

Dit resultaat betrof een veelomvattend pakket waaronder een nieuwe bedrijfs-cao, een overgangsproces, nieuwe pensioenregeling én procesafspraken met betrekking tot het bedrijfsreglement en functiewaarderingstraject. Het bereikte onderhandelingsresultaat hebben FNV en CNV toegelicht aan de collega’s en leden werkzaam bij ID Logistics. De leden hebben schriftelijk hun stem uitgebracht en voor beide vakverenigingen gold dat de leden zich in overgrote meerderheid niet konden vinden in de gemaakte afspraken.

Overleg werkgever

De uitslag van de stemming maar ook de signalen die wij ontvangen hebben van de collega’s werkzaam bij ID Logistics hebben wij medio juli schriftelijk medegedeeld aan jullie directie. Voor FNV en CNV is het duidelijk waar de schoen wringt voor wat betreft de inhoud van het bereikte onderhandelingsresultaat. Op 8 september hebben FNV en CNV de pijnpunten mondeling toegelicht aan jouw werkgever. Ook hebben we het gehad over de signalen die tot ons waren gekomen met betrekking tot de arbeidsverhouding. Jouw directie erkende in ons gesprek dat zij ziet dat hier veel meer aandacht aan besteed moet worden. Zeker in een periode waarin er veel ontwikkelingen in de organisatie zijn. Jouw werkgever herkende zich niet in de door ons beschreven ernst (zie brief juli 2016). Partijen zijn het eens dat het verbeteren van de arbeidsverhouding de hoogste prioriteit dient te hebben.

Status arbeidsvoorwaarden / arbeidsvoorwaardelijke vernieuwing

Nu er niet collectief met vakbonden een nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket is overeengekomen blijven de RAV’s en de individuele arbeidsovereenkomsten onverminderd van toepassing tot het moment dat directie en de individuele werknemer anders overeenkomen. De directie mag wel met de ondernemingsraad onderdelen van de RAV’s herzien echter deze worden enkel van kracht wanneer de individuele werknemer daar mee instemt. FNV en CNV hebben aangegeven het mandaat van hun leden te hebben om de onderhandelingen weer op te pakken. Voorwaarde is dan wel dat het functiebeschrijvings- en benoemingstraject daaraan voorafgaand wordt afgerond.

Nieuwe OR

De afgelopen periode hebben collega’s zich kandidaat kunnen stellen voor de nieuwe zittingstermijn van de ondernemingsraad. Wij zijn blij om te horen dat een hoop collega’s zich heeft geantidateerd. Zodra de nieuwe ondernemingsraad is geïnstalleerd maken wij graag een keer kennis.

Vinger aan de pols

Samen met onze (kader)leden houden wij graag vinger aan de pols en willen behartigen wij het belang van onze leden en daarmee de collega’s. Mocht je tegen zaken aanlopen waar je graag van advies wil worden voorzien, aarzel dan niet en neem contact op met jouw vakbondsbestuurder.

Tjeerd Orie
bestuurder
M: 06 – 20 48 94 75
E: t.orie@cnvvakmensen.nl

Mede namens Richlinde Seegers-Wackers
bestuurder FNV Transport & Logistiek

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid