Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Verzekeraar TVM wil rijgedrag filmen

Verzekeraar TVM wil bij ongeveer 30 transportondernemingen een pilot starten met een dashboardcamera, een 'eyetracker' en een hardwareplatform. De vakbonden zien niets in deze proef.

Met de verzamelde data wil TVM vervolgens gegevens over ongelukken en incidenten opslaan en analyseren. Die gegevens moeten dan uitwijzen welke beslissingen van de chauffeur veilig zijn en welke niet. CNV Vakmensen en FNV Transport en Logistiek plaatsen grote privacy-vraagtekens bij dit experiment.

Camera niet zomaar gebruiken

Voordat een werkgever in Nederland dergelijke systemen (met kans op inbreuk op je privacy) mag gebruiken, moet een werkgever eerst alles gedaan hebben om dat te voorkomen. Bij deze 30 transportbedrijven is het dus allereerst de vraag welke maatregelen er al zijn getroffen om de veiligheid te vergroten. Welke voorlichting hebben de chauffeurs gekregen? Is er werkoverleg en zo ja, wordt er aandacht besteed aan de veiligheid? Wat heeft de onderneming gedaan aan opleiding van de chauffeurs? En omdat de bedrijven verzekerd zijn bij TVM, heeft TVM daar ook een verantwoordelijkheid in. TVM heeft preventie-adviseurs en blijkbaar is dat allemaal nog niet voldoende, want er moeten ook nog allerlei technische hulpmiddelen worden ingeschakeld. Welke gegevens heeft TVM over ongelukken en incidenten? Welke adviezen zijn er gegeven aan de transportonderneming en wat is er met die adviezen gedaan?

Bevindingen van Onderzoeksraad

Nog niet zo heel lang geleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een gedegen onderzoek gedaan naar vrachtwagenongelukken. De onderzoeksraad heeft daarbij het volgende aangegeven: “Verminderde alertheid speelt een belangrijke rol bij (de onderzochte) verkeersongevallen met vrachtwagens. Verminderde alertheid door vermoeidheid en slaperigheid bij vrachtwagenchauffeurs speelt bij 10 tot 25 procent van de verkeersongevallen aantoonbaar een rol. De aandacht van vrachtwagenchauffeurs kan verslappen als gevolg van vermoeidheid en slaperigheid door de wisselende en biologisch ongunstige werktijden (bijvoorbeeld ’s nachts), te weinig prikkels (monotonie), werkdruk en verminderde slaapkwaliteit. Daarnaast kunnen chauffeurs afgeleid raken door het pakken van eten en drinken, bellen en het gebruik van navigatieapparatuur en boordcomputer tijdens het rijden.” Wat wil je nog meer weten en wat hebben transportondernemingen en TVM gedaan om de werktijden van chauffeurs te verbeteren en de afleiding van allerlei apparatuur en computers te verminderen? Blijkbaar zoveel dat er nog meer apparatuur in de vrachtwagen moet.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Dan nog wat over de gegevens en het gebruik daarvan. Uit de informatie die we van TVM in ons bezit hebben, blijkt dat nogal wat bedrijven en personen met die gegevens in aanraking komen. TVM schrijft op de ene plek dat alleen de chauffeur, zijn werkgever en TVM jouw persoonlijke informatie kunnen inzien, maar elders blijkt dat ook bedrijven als Route42 en Amazon Web Services met de gegevens in aanraking komen. Verder wordt de wagenparkbeheerder genoemd en gespecialiseerde bedrijven voor analyse van de data. De gegevens kunnen zelfs gebruikt worden als bewijslast in juridische procedures.

Oproep: niet meewerken aan deze proef

Tot slot. De gegevens moeten uiteindelijk gebruikt worden voor coaching van de chauffeurs. Dat klinkt goed. Maar wie garandeert dat de gegevens later niet gebruikt worden bij disciplinaire maatregelen? Kortom: FNV en CNV roepen TVM op te stoppen met deze plannen. Met normalere werktijden valt een veelvoud aan veiligheidswinst te behalen. Begin daar eerst maar eens mee. FNV en CNV geven leden en OR-leden het advies om niet mee te werken aan deze pilot. Maak eerst gebruik van de al bekende informatie om de vastgestelde risico’s te verkleinen.

Vragen?

Wil jouw bedrijf meedoen aan de proef van TVM en heb jij daar vragen over? Neem dan contact met mij op!

Tjitze van Rijssel
t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl