Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Verslag vierde onderhandelingsronde cao BGV

Op 17 februari vond de vierde onderhandelingsronde plaats. Werkgevers gaven aan dat zij echt meters willen maken, maar intussen lijkt het erop dat we beter op centimeters kunnen rekenen in deze discussie.

Op 12 maart vindt de volgende onderhandelingsronde plaats, waarin we verder hopen te komen. Wil je meer uitleg over de standpunten? Lees dan het hele artikel op Je Achterban Vervoer en Logistiek.

Waarde vakantiedag
Werkgevers:

Voor alle vakantiedagen - dus zowel de wettelijke als niet-wettelijke vakantiedagen en de 3,5 atv-dagen - wordt met ingang van 1 januari 2020 uitgegaan van 100% van de toeslagen. Er zal dus geen aftopping meer plaatsvinden van de overuren en zaterdag- en zondaguren.
CNV Vakmensen:
CNV is het eens met de aanpassing, maar wil niet dat de normale loonsverhoging minder wordt vanwege een iets duurdere vakantiedag. Niet mee eens, want er had vanaf 2011 al meer loon over een vakantiedag betaald moeten worden. Dat is niet gedaan. Uit de wetgeving volgt dat de vakantiedag iets duurder gaat worden. Dan is het niet terecht om die kosten door de werknemer zelf te laten betalen door een minder goed loonbod te doen. Hiermee worden werknemers die weinig of geen toeslagen of overuren hebben de dupe. Zij krijgen een lagere loonstijging maar hebben geen recht op de toeslag over de vakantiedag.

Loon bij ziekte
Werkgevers:

Vanaf 1 april 2020 wordt 70% ziekengeld betaald over alle loonbestanddelen. Het basisloon, de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag worden aangevuld tot 100%. Bij bedrijfsongevallen worden de eerste 15 overuren per week 100% meegeteld. De overuren boven de 15 uur per week worden voor 70% meegerekend.
CNV Vakmensen:
Hier zou dezelfde regel moeten gelden als bij de waarde van een vakantiedag, dus bij bedrijfsongevallen moet 100% van de toeslagen en uren meegerekend moeten worden en niet slechts 70%.

Eerder stoppen met werken
Werkgevers:
Een onderzoek te doen naar verlofsparen.
CNV Vakmensen:
Er zijn meer mogelijkheden dan verlofsparen. Het generatiepact is er een van. De werkgever moet ook bijdragen aan het eerder stoppen met werken, dat moet niet alleen door de werknemer zelf betaald worden.

Inperken structureel overwerk
Werkgevers:
Je kunt voor het begin van het kalenderjaar aangeven dat je niet meer dan 200 uur per 4 weken wil werken.
CNV Vakmensen:
Meer zeggenschap voor de werknemer over het aantal te werken uren, dus dat is positief.

40-uursgarantie
Werkgevers:

Per 1 juli 2020 de garantie van 40 uur per week wijzigen in 160 uur per 4 weken. Overuren blijven de uren boven de 40 uur per week.
CNV Vakmensen:
Geen verplichte of vrijwillige tijd-voor-tijdregeling meer. CNV wil maatwerk leveren. Per bedrijf kan met vakbonden een afspraak gemaakt worden over het werken in roosters en een tijd voor tijdregeling. Daarbij kan het wijzigen van de 40 uurs garantie per week in 160 uur per 4 weken onderdeel van de afspraak zijn.

Arbeidsomstandigheden
Werkgevers:

Er wordt een onderzoek naar rolcontainers ingesteld, met als doel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Werkgevers gaan ermee akkoord dat dit onderzoek op 1 juli 2021 klaar moet zijn. Het slapen in de cabine kan alleen wanneer er een standkachel aanwezig is. Met ingang van 1 januari 2022 komt er een standairco in nieuwe auto’s wanneer daarin overnacht moet worden en de buitentemperatuur boven de 30° is.
CNV Vakmensen:
Het onderzoek en het standpunt over de standkachel zijn prima. De standairco zou vanaf 1 januari 2021 ingevoerd moeten worden. Indien er geen standkachel of standairco aanwezig is,  moet de werknemer op kosten van de werkgever in een hotel overnachten.

Pakketdiensten
Werkgevers:

Chauffeurs die pakketten rondbrengen of koerierswerk doen en in het bezit zijn van rijbewijs B/BE, moeten per 1 juli 2020 in loonschaal B van de cao betaald worden. Fietskoeriers moeten in loonschaal A komen. De zaterdagtoeslag wordt 40%. Er moet een onderzoek worden ingesteld naar een eigen arbeidsvoorwaardenregime voor de pakketsector.
CNV Vakmensen:
Er wordt door werkgevers al afgeweken van het functiewaarderingssysteem die in de sector geldt, dus dat moet rechtgezet worden. Ook mag er mag zeker geen sprake zijn van een verlaging van de toeslag voor het werken op zaterdag (dat was eerst 50%).

Extra atv-dagen voor oud-KNV-werknemers
Werkgevers:

Het aantal extra atv-dagen per 1 juli 2020 verlagen van 18 naar 15 dagen. De korting op de loontabellen voor oud-KNV-bedrijven gaat dan omlaag van 0,75% naar 0,42%. Extra atv-dagen gelden niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
CNV Vakmensen:
Slechts 500 van de 150.000 die onder deze cao werken, hebben hier recht op. Laat die paar mensen die extra dagen houden en straf die andere 15.000 werknemers niet meer met een korting op het loon.

Lonen
Werkgevers:
De lonen en toeslagen verhogen met 2,5% ingaande 1 juli 2020, op 1 juli 2021 en 1 juli 2022.
CNV Vakmensen: 2,5% is te weinig, zeker in geval met een langere looptijd voor de komende jaren. Dit zal in 2020 naar 5% moeten. Ook moet er een oplossing komen om de achterstand ten opzichte van de andere sectoren te verkleinen.

Wil je meer uitleg en een uitgebreidere versie van de standpunten? Lees ons hele verslag op Je Achterban Vervoer en Logistiek. Hier laat je ook jouw reactie achter. Ontvang je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.jeachterban.nl/transport-logistiek en praat mee!

Tjitze van Rijssel
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 83
E: t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid