Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Verbetering arbeidszaken ID Logistics

In september hebben wij u een brief toegestuurd, waarin wij een terugkoppeling hebben gegeven van ons gesprek met uw werkgever naar aanleiding de afwijzing van het cao-resultaat in de zomer van 2016.

In die brief gaven wij ook aan uit te zien naar een kennismaking met de nieuwe leden van de ondernemingsraad. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Overleg OR/vakorganisaties
Wij hebben kennis gemaakt met de jullie collega’s die jullie hebben verkozen in de ondernemingsraad. Dit gesprek heeft eind november plaatsgevonden. Deze collega’s zijn door jullie voor een belangrijke taak verkozen. Zij zijn vanuit deze benoeming verantwoordelijk toe te zien op een goede arbeidssituatie binnen jullie organisatie. Aan de leden van de ondernemingsraad hebben wij aangegeven wat volgens ons de status van de arbeidsvoorwaardelijke vernieuwing is. Wij hebben de ondernemingsraad opgeroepen om samen met jullie werkgever er voor zorg te dragen het functiebeschrijvings- en benoemingstraject op te pakken en snel af te ronden. We hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

Kopie nieuwsbrief september 2016
Aangezien er niet collectief met vakbonden een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket is overeengekomen blijven de RAV’s en de individuele arbeidsovereenkomsten onverminderd van toepassing tot het moment dat directie en de individuele werknemer anders overeenkomen. De directie mag wel met de ondernemingsraad onderdelen van de RAV’s herzien echter deze worden enkel van kracht wanneer de individuele werknemer daar mee instemt. De FNV en het CNV hebben aangegeven het mandaat van hun leden te hebben om de onderhandelingen weer op te pakken. Voorwaarde is dan wel dat het functiebeschrijvings- en benoemingstraject daaraan voorafgaand wordt afgerond.

Visitatie Hermesstraat
Inmiddels is er binnen IDL veel te doen geweest over de visitaties op de Hermesstraat. Er ligt inmiddels een protocol, wat in basis niet ongebruikelijk is in logistieke bedrijven. Waar in het protocol niet over gesproken wordt, is het controleren van de kluisjes zonder aanwezigheid van de persoon in kwestie. Wij gaan er dan ook vanuit dat dat soort visitaties niet meer aan de orde zijn. Mochten er zich alsnog zaken voordoen, waarbij u twijfelt of dit geoorloofd is, neem dan gerust contact op. 

Meldingen/signalen
Ook komen er nog steeds meldingen/signalen van, met name de Hermesstraat, over het onder druk zetten van werknemers met betrekking tot onder meer overwerk, werken op zaterdag, op de werkplek in zijn algemeenheid. Ook geven mensen aan dat het zeer onprettig is dat er veel onduidelijkheid is over mogelijke wijzigingen in hun werkzaamheden naar de toekomst toe. Hierbij zien ze wijzigingen in aansturing en verschuiving van taken, worden ze geconfronteerd met nieuwe functies en collega’s in hun directe omgeving, zonder al te veel uitleg. Ook niet als ernaar gevraagd wordt. Deze onwetendheid brengt onrust. Belangrijk is dat deze signalen breed in de organisatie bij IDL terecht komen. Praat met collega’s, zodat jullie van elkaar weten wat er speelt. Spreek leidinggevenden, meld zaken bij HR, geef ze door aan or-leden, kaderleden en vakbondsbestuurders.

Vinger aan de pols
Samen met onze (kader)leden houden wij graag de vinger aan de pols en behartigen wij de belangen van onze leden en daarmee de collega’s. Mocht u tegen zaken aanlopen waar u graag van advies wil worden voorzien, aarzel dan niet en neem contact op met de kaderleden, or-leden en uw vakbondsbestuurder. 

Wij wensen u alvast een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2017! 

Het gezamenlijke pamflet treft u aan als bijlage.  

Tjeerd Orie
Bestuurder
M. 06 2048 9475
E. t.orie@cnvvakmensen.nl
Download 16-4516_Stand_van_zakend_verbeteringarbeidszaken_IL_Logistics.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid