Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Vakmanschap centraal in sectorplan transportsector

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek hebben als eerste sector overeenstemming bereikt over een sectorplan met maatregelen voor de komende twee jaar.

Meer dan 2.000 jongeren worden de komende jaren opgeleid en kunnen na een tweejarige opleiding aan de slag bij een onderneming in deze sector. Het vakmanschap van werkloze chauffeurs wordt ondertussen op peil gehouden. De voorstellen van Transport en Logistiek Nederland, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, zijn vandaag aan minister Asscher (SZW) gepresenteerd en kosten 40 miljoen euro.

Sociaal Akkoord

In het Sociaal Akkoord is in totaal 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor plannen die de werkgelegenheid stimuleren of behouden en problemen op de arbeidsmarkt oplossen. Het gaat om cofinanciering, waardoor in totaal 1,2 miljard euro beschikbaar komt voor behoud van banen. Vanaf 1 oktober kunnen sectoren hun aanvragen indienen en nog dit jaar kunnen voorschotten worden uitgekeerd. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek gaan hun afspraken nu omzetten in een formele aanvraag. Het ministerie zal het plan met spoed beoordelen. Bij goedkeuring draagt de overheid 20 miljoen euro bij aan het plan en zal de sector vanuit hun gezamenlijke opleidings- en ontwikkelingsfonds SOOB, de overige 20 miljoen euro voor zijn rekening nemen.

Vakmanschap

Het plan van de transportsector zet vooral in op vakmanschap. Het op peil houden van de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs is daarbij een belangrijk speerpunt. Zij worden in staat gesteld opleidingen te volgen (500 ex-werknemers). Verder krijgen logistieke medewerkers zonder diploma scholingsmogelijkheden aangeboden (jaarlijks 600 à 700). Ook komt er een mentorschap voor oudere werknemers. Dat verlaagt de werkdruk voor ouderen en jongeren worden op gang geholpen. Dit is één van de maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Chauffeurs nodig

De transportsector heeft het moeilijk in deze tijd, maar kent tegelijk een vergrijsd werknemersbestand. De verwachting is dat als de economie aantrekt er snel duizenden chauffeurs nodig zijn. Daarom is afgesproken dat meer dan tweeduizend jongeren de komende jaren zullen instromen en een tweejarige opleiding krijgen. Bedrijven worden gestimuleerd meer stageplaatsen aan te bieden. Vanuit het mobiliteitscentrum Transport worden werkzoekenden bemiddeld naar bedrijven. Daarbij is er speciale aandacht voor instroom van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, wajongers en langdurig werklozen.

Reacties

Minister Asscher hoopt dat andere sectoren het goede voorbeeld van de transportsector volgen: ‘De werkloosheid is het grootste probleem van dit moment en dus moeten we alles op alles zetten om iedere baan te redden. Ik doe dat door geld beschikbaar te stellen, de sectoren moeten die voorzet inkoppen door met concrete initiatieven te komen. De sector Transport en Logistiek neemt nu het voortouw en dat is van belang voor werknemers die hierdoor aan het werk blijven en jongeren die een leerwerkplek krijgen.’

Arthur van Dijk van werkgeversorganisatie Transporten Logistiek Nederland: 'We zijn ontzettend blij dat we zo snel met de vakbonden plannen hebben kunnen ontwikkelen om werkgevers en werknemers in onze sector in deze moeilijke tijden een steuntje in de rug te bieden. De kunst is nu zoveel mogelijk werknemers binnen te houden, hun opleidingsniveau te verbeteren en alvast te werken aan nieuwe instroom, die we over een jaar of twee weer hard nodig denken te hebben'.

Onderhandelaar Egon Groen van FNV Bondgenoten: 'We willen heel graag snel aan de slag met het uitvoeren van ons plan, zodat werkloze chauffeurs weer perspectief hebben en jongeren opgeleid kunnen worden. We gaan er van uit dat minister Asscher snel gaat investeren in de transportsector op basis van het plan. Dan kunnen wij dat ook doen.'

Onderhandelaar Frans Westerman van CNV Vakmensen: 'Het zou prachtig zijn als we een grote groep jongeren kunnen opleiden en aan het werk kunnen helpen in het transport. Het sectorplan staat vol concrete afspraken om mensen te laten ontwikkelen. We willen nu graag doorpakken.'

In de transportsector werken 130.000 werknemers, waarvan 90.000 chauffeurs.

Lees de hoofdlijnen van het rapport >>

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid