Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

UPS betaalt geen loonsverhoging

In een brief van 3 juli zegt UPS een bedrag voor loonsverhoging te hebben gereserveerd. UPS zegt bereid te zijn een loonsverhoging te betalen. Toch krijgen werknemers van UPS er geen cent bij. Hoe zit dat?

Brief UPS van 3 juli aan werknemers

CNV Vakmensen ontving vorige week de brief die op 3 juli door UPS aan de werknemers is verstuurd. Een brief over de cao onderhandelingen.

Geen loon en geen acties

Opvallend in de brief is dat UPS zegt geld te hebben gereserveerd voor een loonsverhoging. UPS is bereid om een loonsverhoging te betalen. Toch krijg je er geen cent bij. UPS blijft jouw loonsverhoging reserveren. Dat is lekker goedkoop. Tegelijk geeft het management van UPS aan dat zij geen begrip hebben voor onaangekondigde acties van de vakbonden. UPS gaat zich beraden hoe ze hier anders mee om kunnen gaan om de continuïteit en de werksfeer te waarborgen.

CNV heeft de oplossing

De meest simpele oplossing is dat UPS een afspraak maakt met de vakbonden om het gereserveerde bedrag aan loonsverhoging te gaan betalen. UPS kan met vakbonden een cao-afspraak maken. Als UPS bereid is om 3% loonsverhoging te betalen maken we gelijk de afspraak dat er geen acties meer gevoerd worden. De continuïteit is gewaarborgd en ook de werksfeer zal beter worden. Meer loon is altijd welkom en kan ook een waardering zijn van UPS aan de werknemers voor het werk dat zij doen.

CNV daagt UPS uit

Roepen dat je geld hebt klaar liggen voor een loonsverhoging klinkt leuk. Als werknemer bij UPS koop je daar niets voor. Daarom heeft CNV Vakmensen UPS uitgedaagd om een cao-afspraak te maken.

UPS wil geen cao afsluiten

Op vrijdag 11 juli is gesproken met Erik Dekker, bedrijfsjurist van UPS, over de brief van 3 juli. Uit dat gesprek blijkt duidelijk dat UPS  niet van plan is om het gereserveerde geld voor een loonsverhoging ook echt aan de werknemers te gaan betalen. Pas nadat er een cao-afspraak tussen de werkgeversorganisatie TLN en de vakbonden over verhoging van de lonen is gemaakt, gaat UPS de dan afgesproken loonsverhoging betalen.

UPS wil geen tijdelijke cao met het CNV afsluiten.  De cao beroepsgoederenvervoer is een standaard cao. Dat betekent dat je daar niet van mag afwijken. Stel, er komt landelijk een cao-afspraak waarin met terugwerkende kracht een loonsverhoging wordt afgesproken. Als die loonsverhoging lager is dan de loonsverhoging die UPS betaalt, kan UPS gedwongen worden om het verschil in loonsverhoging terug te vorderen bij de werknemers van UPS. Dit is eigenlijk het grootste bezwaar dat UPS aanvoert tegen het afsluiten van een eigen (tijdelijke) bedrijfs-cao.
Ook zegt UPS dat zij niet gaan buigen voor acties die er bij het bedrijf gevoerd worden.

TLN

UPS zegt contact te hebben gehad met TLN. Bij TLN heeft UPS aangegeven dat UPS een loonsverhoging wil betalen. Ook heeft UPS aangedrongen op overleg met vakbonden om een cao af te sluiten.

Dode mus

UPS maakt werknemers blij met een dode mus. "Ik heb het geld wel, maar jij krijgt het niet" is eigenlijk de boodschap van UPS aan haar werknemers. Dat getuigt niet van respect van het management voor al die mensen die elke dag in de weer zijn om de klanten van UPS tevreden te stellen. En dan ook nog klagen over onaangekondigde acties. Dit lijkt meer op een ondoordachte actie van UPS om te proberen werknemers ervan te weerhouden mee te doen aan de acties die door de vakbonden worden georganiseerd voor een nieuwe cao.

Zelf kun je ook wat doen!

Praat met je collega’s. Willen zij dat UPS geld reserveert voor een loonsverhoging? Of hebben ze het liever zelf in hun portemonnee? Vraag ook aan de bedrijfsleiding, directie en OR om het gereserveerde geld uit te betalen. Het is voor jou bedoeld! Waarom wachten met betalen?
Doe mee met acties die door de bonden georganiseerd worden. Er is meer druk nodig op werkgevers om te zorgen dat de gesprekken over de cao weer op gang komen. Laat je niet voor de gek houden door de mooie verhalen van UPS. 

Reacties op deze nieuwsbrief stuur je naar Tjitze van Rijssel 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid