Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

UITNODIGING COLLEGIAAL OVERLEG ID LOGISTICS

De afgelopen periode hebben diverse collega’s zich bij ons gemeld met diverse vragen en signalen. In deze communicatie besteden we hier kort aandacht aan.

Naast aandacht voor de ontvangen vragen en signalen, brengen wij jullie op de hoogte voor wat betreft de stand van zaken van de komst van een transparant, modern en eerlijk arbeidsvoorwaardenbeleid en nodigen wij jullie uit voor overleg. 

Nieuwe arbeidsvoorwaarden (cao)
Gedurende de periode 2015/2016 hebben de FNV en het CNV onderhandeld met jullie werkgever om te komen tot één bedrijfs-cao die geldend zou zijn voor alle werknemers die werken voor ID Logistics in Nederland. Een uiteindelijke overeenstemming is niet bereikt tussen ID Logistics, de FNV en het CNV. Aangezien er geen overeenstemming is bereikt tot een nieuwe bedrijfs-cao blijven de RAV’s en de individuele arbeidsovereenkomsten onverminderd van toepassing tot het moment dat directie en de individuele werknemer anders overeenkomen. De directie mag wel met de ondernemingsraad onderdelen van de RAV’s herzien echter deze worden enkel van kracht wanneer de individuele werknemer daar mee instemt. FNV en CNV hebben aangegeven het mandaat van hun leden te hebben om de onderhandelingen weer op te pakken. Voorwaarde is dan wel dat het functiebeschrijvings- en benoemingstraject daaraan voorafgaand wordt afgerond.

Ondernemingsraad
D
e FNV en het CNV hebben kennis gemaakt met jullie nieuwe ondernemingsraad. In deze kennismaking hebben wij de ondernemingsraad geïnformeerd over het gegeven mandaat van de vakbondsleden aan de vakbondsbestuurders. Tot op heden hebben wij begrepen dat het gewenste functiebeschrijvings- en benoemingstraject nog niet is gestart.

Vragen & signalen
Collega’s voortkomende uit de Tilburg BV hebben ons de vraag gesteld of de cao Beroepsgoederenvervoer nog steeds op hen van toepassing is. Jullie werkgever heeft onlangs laten weten in een beknopte mededeling dat dit niet het geval is. Feit is dat de werknemers van de Tilburg BV, voordat zij overgenomen werden door ID Logistics (2014), onder de cao Beroepsgoederenvervoer vielen. Of nog recht is op de nieuw afgesloten cao Beroepsgoederenvervoer (2017-2020) hangt af van de afspraken die toen zijn gemaakt. Om te checken wat jullie rechten zijn is het noodzakelijk dat wij de afspraken kunnen inzien (nieuwe benoemingen, arbeidsovereenkomsten, overgangsprotocol, en dergelijke). Los van bovenstaande blijven bij ons ook signalen binnenkomen over zaken in de sfeer van arbeidsverhoudingen.

Uitnodiging
De FNV en het CNV nodigen jullie graag uit voor een collegiaal overleg. Gedurende dit overleg zal gelegenheid zijn om als collega’s onder elkaar de actualiteiten binnen jullie organisatie te bespreken. Nog belangrijker: we kunnen dan ook bespreken hoe wij er samen voor gaan zorgdragen dat zaken op het gebied van jullie werk een stukje mooier en prettiger worden. Tot slot zullen we spreken over de concrete vraag inzake de doorwerking van de cao Beroepsgoederenvervoer voor werknemers vallend onder de Tilburg BV.

Wij nodigen jullie uit voor dit overleg op zaterdagochtend 22 juli 2017 van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur in het kantoor van CNV Vakmensen, Druivenstraat 3 te Breda.

Gezien de vakantieperiode verzoeken wij jullie om je aan te melden voor dit overleg. Aanmelden kan per mail via onderstaande mailadressen.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie                                                     Frank Pavias
Bestuurder CNV Vakmensen                             Bestuurder FNV Transport & Logistiek
t.orie@cnvvakmensen.nl                                  frank.pavias@fnv.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid