Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

TLN is bang voor loonexplosie (4)

Tijdens de cao onderhandelingen op 21 december heeft TLN gezegd bang te zijn voor een loonexplosie in het beroepsgoederenvervoer. Het tekort aan chauffeurs neemt toe. Dat kan leiden tot een hoger salaris. TLN heeft een nieuw loongebouw voorgesteld in combinatie met een 3-jarige cao.

Loonexplosie.

CNV Vakmensen is niet bang voor een loonexplosie als de huidige standaard cao wordt omgezet in een minimum cao. Bij een standaard cao mag je niet afwijken van wat er in de cao staat. Dus moeten alle bedrijven het loon betalen dat in de cao staat. Zelfs als een bedrijf meer aan zijn werknemers wil betalen mag dat niet!

Nu er een tekort aan chauffeurs dreigt, op termijn geldt dit wellicht ook voor andere beroepen, is TLN bang dat de lonen extra omhoog gaan als het standaardkarakter van de cao wordt losgelaten.

Wij zijn daar niet bang voor. In de afgelopen 30 jaar zijn de lonen in heel Nederland wel wat omhoog gegaan, maar is de loonstijging gelijk gebleven aan de inflatie. Er is dus een heel beheerst loonbeleid gevoerd, ook in alle sectoren die een minimum cao hebben.

Werkgevers passen de cao selectief toe. Vooral voor chauffeurs en logistiek medewerkers willen werkgevers dat de lonen exact volgens de cao betaald worden. Veel collega’s die op kantoor werken krijgen een hoger loon dan wat er in de cao staat. Willekeur en ongelijke behandeling dus!

Werkgevers willen graag marktwerking, maar niet als het gaat om de beloning van chauffeurs en logistiek medewerkers. Die willen ze de wet voorschrijven.

Voorstel TLN: Aanpassing Loongebouw.

In het huidige loongebouw zitten wat onevenwichtigheden. Om die eruit te halen is voorgesteld om de stappen tussen de loontreden telkens 4% te laten zijn.  Daarbij wordt uitgegaan van de hoogste loontrede. Gevolg daarvan is dat de loonschalen A, B en C iets lager beginnen dan nu. Nieuwe medewerkers beginnen met een lager salaris. Ook is er een loonschaal A’, die tussen 100% en 120% van het minimumloon zit. Dit hebben we zelf ook voorgesteld. Dit komt door een afspraak uit het sociaal akkoord van 2013 voor arbeidsgehandicapten. Wij vinden dat mensen in deze loonschaal een opleiding aangeboden moeten krijgen. Ook moet er loopbaanperspectief geboden worden zodat zij naar een hogere loonschaal kunnen. CNV Vakmensen vindt dat hier geen uitzendkrachten in terecht mogen komen, maar alleen mensen die in dienst zijn bij het bedrijf waar ze voor werken.

Voorstel TLN: Loonsverhogingen.

CNV Vakmensen wil een hoger basisloon zodat chauffeurs financieel minder afhankelijk worden van overuren. TLN heeft daarom voorgesteld om, alleen voor chauffeurs, de overurentoeslag te verlagen (van 30% naar 15%) en ter compensatie een zogenaamde chauffeurstoeslag in te voeren van 2,25%. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om minder overuren te maken. Om te voorkomen dat het voor werkgevers wel erg goedkoop wordt om jou overuren te laten maken hebben wij voorgesteld om vanaf 7 overuren het voor werkgevers duurder te maken, dus een hogere toeslag voor die overuren. Ook heeft TLN voorgesteld om de lonen komende drie jaar met 3,75% te verhogen. Als reactie op een FNV voorstel komt er een extra loontrede bij waardoor iedereen een jaartrede extra aan perspectief heeft. Onderstaand hebben we dit voorstel van TLN schematisch weergegeven.

ingangsdatum

loon

Extra trede

chauffeurstoeslag

Afbouw overuren

1-januari-2017

 

 

 

30%

1-juli-2017

1,25%

1,33%

0,75%

25%

1-januari-2018

1,25%

1,33%

1,50%

20%

1-januari-2019

1,25%

1,33%

2,25%

15%

Zoals je ziet wordt de chauffeurstoeslag in drie stapjes opgebouwd naar 2,25%, waarbij tegelijk de overurentoeslag wordt verlaagd van 30 naar 15%. In drie stapjes komt er een loontrede (4% loon) bij.

Verschillen cao TLN en KNV.

Volgens TLN zijn de verschillen tussen beide cao’s erg klein en wil TLN daarom vasthouden aan de tekst van de TLN cao. De verschillen worden gecompenseerd door het hogere loon dat volgens de TLN cao betaald moet worden. In vorige gesprekken had TLN gezegd dat zij een overgangsregeling willen voor de extra 18 ATV dagen (ouder dan 50 jaar en minimaal 30 jaar in de sector).

Nu stelt TLN dat zij een afbouwregeling willen en geen overgangsregeling! Kijk naar het voorstel.

2016

18 ATV dagen

 

2017

12 ATV dagen

0,25% minder loonstijging op 1-7-2017

2018

6 ATV dagen

0,25% minder loonstijging op 1-1-2018

2019

3 ATV dagen

0,125% minder loonstijging op 1-1-2019

2010

0 ATV dagen

Loon volgens TLN cao

Dit lijkt natuurlijk nergens op!

Loon tijdens je vakantie is te laag!

In de cao staat dat je tijdens je vakantie 40 uur per week betaald krijgt tegen het functieloon. Uit uitspraken van het Europees Hof en een aantal kantonrechters in Nederland blijkt dat dit niet past binnen de betreffende Europese richtlijn. Het loon tijdens vakantie(dagen) moet gelijk zijn aan wat je met werken zou verdienen. Onkostenvergoedingen tellen hier niet in mee. Maak je regelmatig overuren dan heb je een behoorlijk stuk minder loon tijdens je vakantie(dagen). Over de overuren zijn nog geen uitspraken gedaan door rechters.

Hierover hebben wij met TLN al in een vorige onderhandelingsronde gesproken. TLN heeft hun advocaat hiernaar laten kijken. Volgens de advocaat geldt dit niet voor overuren.

CNV Vakmensen heeft gezegd graag een deal over de afgelopen 5 jaar te willen maken over nabetaling van het tekort aan loon over de vakantiedagen. CNV gaat uit van het gemiddelde aantal uren in het jaar voordat je vakantie hebt genoten, dus inclusief de overuren.

Je ziet dat hier een behoorlijk verschil in opvatting is tussen TLN en CNV Vakmensen. Dat betekent dat wij nu een paar proefprocessen willen gaan voeren om hier een duidelijke uitspraak van de rechter over te krijgen.

 

Op 18 en 27 januari 2017 gaat het cao overleg verder.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid