Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

TLN en VVT komen op een aantal punten tegemoet aan ultimatum vakbonden

Acties zijn geen doel op zich maar de actiebereidheid van meerdere vakbondsleden heeft effect gehad. Eindelijk zijn TLN en VVT in beweging gekomen. Wat hebben TLN en VVT voorgesteld?

Looptijd cao
TLN en VVT stellen een tweejarige cao voor, van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.

Loon
Werkgevers bieden een loonsverhoging van 3% per 1 juli 2021 en 3% per 1 januari 2022.
Voor werknemers werkzaam bij oud KNV bedrijven willen de werkgevers de discount per 1 juli 2021 verlagen naar 0,4%.

Eerder stoppen met werken
Ook zijn werkgevers bereid mee te werken aan de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken voor zware beroepen. Deze regeling kan op 1 januari 2022 ingaan.

Arbeidsomstandigheden
Met betrekking tot standkachels en – airco’s zijn werkgevers akkoord dat deze per 1 juli 2021 worden besteld voor nieuwe vrachtwagens. Dit als de chauffeur zijn/haar dagelijkse rust in de cabine moet doorbrengen.
Met betrekking tot de rolcontainers zijn de werkgevers bereid om mee te werken aan een onderzoek en om de problemen op te lossen. Dat zou dan sectorbreed moeten worden geregeld (bijvoorbeeld winkeldistributie en afval/milieu). Het doel is om uiterlijk juli 2022 de richtlijnen in te voeren.

Persoonlijk Keuze Budget
Werkgevers willen de verplichte PKB afschaffen en daarvoor in de plaats komt een vrijwillige PKB regeling.

Reactie vakbonden
Vakbonden hebben aangegeven dat er op een aantal punten nog zaken moeten worden verduidelijkt. Daarnaast hebben we aangegeven dat het loonvoorstel ligt onder het niveau van ons ultimatum. De 3% vinden we niet voldoende om voor te leggen aan de leden. Daarom hebben we bij de werkgevers erop aangedrongen te komen met een beter loonvoorstel, met als uitgangspunt het ultimatum.

Hoe nu verder?
Werkgevers hebben bedenktijd gevraagd op een aantal onderwerpen. Dat gaat dan vooral om de zwaarwerkregeling en het loon. Die bedenktijd hebben wij ze gegeven tot uiterlijk 27 mei 2021. Na 27 mei zullen we jullie zo snel mogelijk informeren. Wordt vervolgd!

Namens de onderhandelingsdelegatie
Linda Slagter
T 06 51 60 20 37
M l.slagter@cnvvakmensen.nl

Tjitze van Rijssel
T 06 51 203 083
M t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid