Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Stet Heemskerk BV gaat het juiste loon betalen.

Op 10 oktober is een gesprek gevoerd met Joop Stet (directeur Stet Heemskerk BV) en Sjors Jepkema (TLN) over de gesignaleerde problemen rond de naleving van de cao door Stet Heemskerk. De aanleiding voor het gesprek was dat de lonen per 1 juli 2017 niet waren verhoogd zoals in de cao was afgesproken

Door het team naleving cao van CNV Vakmensen zijn een aantal zaken geconstateerd die we besproken hebben.

 1. Waarom worden er feestdagen uren van 100% ingehouden op het loon en waarom wordt daarover geen uitleg gegeven op de loonstrook of in een bijlage bij de loonstrook? De uitleg die Stet hierover gaf is omslachtig, maar klopt wel. Echter het moet anders om makkelijker je uren te controleren.
 2. De urenstaat is niet zoals de cao dat voorschrijft. De chauffeurs beginnen op zondagmiddag om 15.00 of 16.00 uur. Op de urenstaat staat dat op maandag van 16.00 – 04.00 uur is gewerkt. Volgens de urenstaat worden er geen uren op zondag gewerkt, terwijl die wel op de loonstrook worden vermeld en uitbetaald.Stet gaat de urenstaat aanpassen zodat alles overzichtelijke wordt. Het voorgaande punt van de feestdagen uren wordt hierin ook gelijk meegenomen. CNV heeft Stet erop gewezen dat het beter is om de chauffeur de urenstaat te laten tekenen. De door Stet gecontroleerde en van correcties voorziene urenstaat behoort dan weer aan de chauffeur gegeven te worden zodat hij de uren kan controleren met de uren op de loonstrook. Door Stet is dispensatie van de cao aangevraagd voor de definitie van de werkweek. Volgens de cao loopt de werkweek van maandag t/m zondag. Omdat bij Stet gewerkt wordt van zondag t/m zaterdag lijkt het logisch om deze periode als werkweek aan te houden.
 3. Er zijn chauffeurs die geen urenstaat krijgen ondanks dat zij erom gevraagd hebben. Voortaan krijgt iedere chauffeur een urenstaat.
 4. De bruto onkostenvergoeding van voor 1 juli kan te laag zijn. Onze berekening en die van Stet hebben een verschil.
 5. Over de laatste twee weken van juni en de eerste weken van juli is de toeslag van 19% over de nachturen betaald. Dit had 2 weken oud tarief (€ 2,66 bruto per uur) en 2 weken nieuw tarief (19% van het functieloon) moeten zijn.
 6. De loonsverhoging is niet per 1 juli 2017 betaald. In loonperiode 8 is dit niet gecorrigeerd, terwijl dat wel afgesproken was. In periode 8 zijn de chauffeurs die in D5 zaten wel in D6 geplaatst. In periode 8 zijn alle overuren uit periode 7 betaald tegen het hogere uurloon zoals dat op 1 juli van toepassing is. CNV Vakmensen heeft berekend dat er wel degelijk verschillen zijn in de methode van berekenen. Stet gaat nu opnieuw de lonen berekenen en zo nodig nabetalen.Volgens Stet is er geen correctie toegepast omdat het verschil in loon erg klein zou zijn. Stet heeft een paar berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat het lood om oud ijzer is of de loonsverhoging per 1 juli zou zijn betaald of dat dit in periode 8 wordt aangepast maar dan gelijk voor alle uren.
 7. Er zijn chauffeurs die vanaf de datum indiensttreding verkeerd zijn ingeschaald. Chauffeurs en andere werknemers die te laag zijn ingeschaald worden met terugwerkende kracht tot 2012 opnieuw ingeschaald en krijgen een nabetaling. Loon kun je gedurende 5 jaar terug vorderen, vandaar dat dit vanaf 2012 wordt gecorrigeerd.

Afgesproken is dat de correcties en nabetaling vanwege de verkeerde inschaling in loonperiode 12 (week 48) op de loonstrook worden verwerkt en uitbetaald.

Procedure naleving cao

CNV Vakmensen was al begonnen met een procedure naleving cao bij Stet Heemskerk BV. Deze procedure is opgeschort zodat we kunnen controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Linda Kleijwegt, consulent naleving cao
Tjitze van Rijssel, bestuurder Vervoer & Logistiek

Extra informatie.
Vragen en discussie: www.jeachterban.nl/transport-logistiek
Veel informatie over het CNV: www.cnvvakmensen.nl/transport
naleving cao: stuur een mail naar naleving-bgv@cnvvakmensen.nl
onkostenvergoedingen: download de app koffiegeld (zowel voor android als ios toestellen)
Facebook: naleving cao beroepsgoederenvervoer
Telefoon: bel CNV Info 030 – 7511 007

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid