Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Stem over sociaal plan Renewi

Een uitzonderlijke lange periode hebben vakbonden met jouw werkgever gesproken over een nieuw sociaal plan. Dit nadat het vorige afliep en Renewi aangaf deze niet te willen verlengen onder dezelfde condities. Lees verder voor meer informatie en het uitbrengen van jouw stem.

Sinds 2012 geldt er voor de werknemers vallende onder de Van Gansewinkel Groep en later voor alle bedrijven vallende onder Renewi een doorlopend sociaal plan. In dit plan is het beleid overeengekomen hoe de sociale gevolgen voor werknemers worden opgevangen bij reorganisaties. De beëindigingsparagraaf uit het sociaal plan dat afliep was van een keurig niveau. Bij ontslag resulteerde dit in een goed budget waarmee de transitie naar een nieuwe loopbaaninvulling verwezenlijkt kon worden.

Anders en minder
Renewi vond dat het anders en financieel minder moest. In het sociaal plan moest meer aandacht komen om werknemers te helpen aan een andere functie binnen het concern én het sociaal plan moest een versoberde beëindigingsvergoeding hebben omdat daarmee geld vrijkwam voor een impuls in het verslofte algemene personeelsbeleid (opleiding, ontwikkeling, et cetera).

Onze opdracht
Gesteund door jou en jouw collega’s hebben we aangegeven dat we open stonden voor een nieuw sociaal plan, waarbij meer ingezet werd op het werkbehoud binnen het concern bij functieverval. Dat het sociaal plan minder moest om een beter personeelsbeleid te faciliteren kon niet op steun rekenen. We waren het eens dat het algemene personeelsbeleid verbeterd moest worden maar dat moet al jaren en is gewoon achterstallig onderhoud. Een ander sociaal plan? Ja, graag maar wel één die onder aan de streep dezelfde waarde en kwaliteit vertegenwoordigd.

Praten in cirkels

Praten is vakbondsbestuurders niet vreemd. Het vormt het merendeel van onze werktijd. Helaas kwamen we in deze onderhandeling met praten niet verder dan een herhaling van de voors en tegens en herhaling van elkaars standpunten. Na de vorige ledenraadpleging hebben we Renewi nogmaals laten weten op basis van welk mandaat we eventueel verder wilden onderhandelen.
Daarop is Renewi gekomen met nieuwe voorstellen. Voorstellen die hebben geleid tot het opnieuw opstarten van de onderhandelingen. Het heeft de onderhandelaars en betrokken kaderleden veel tijd, energie en geduld gekost om te zorgen dat het niveau van het laatste bod van onvoldoende naar acceptabel te krijgen. Meer dan hetgeen dat jouw werkgever nu voorlegt hebben we niet weten te bereiken.

Weging
Het sociaal plan, zoals dat nu geboden wordt, is een aardig sociaal plan. Er liggen goede afspraken voor collega’s waarvan de functie vervalt. Er is zelfs een mooi ontwikkelingsbudget dat mogelijk maakt dat je je kunt scholen naar een alternatieve functie. Minpunt is de voorgelegde beëindingsvergoeding. Deze is weliswaar fors beter dan hetgeen dat bij wet is vastgelegd, maar gelijktijdig voor werknemers boven de 50 jaar minder is dan het niveau uit het vorige sociaal plan. Daarnaast is er een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het vorig sociaal plan voor die werknemer die ervoor kiest om zijn/haar ontslag te laten toetsen door UWV.
Als laatste heeft Renewi met ons de afspraak willen maken dat de beëindigingsvergoeding in het Sociaal Plan ook, met terugwerkende kracht, geldt voor de collega’s die tussen januari 2020 en nu akkoord zijn gegaan met een ontslag met wederzijds goedvinden om reden van reorganisatie.

Samenvattend zijn er de volgende verschillen ten opzichte van het vorig sociaal plan.

Artikel 5.1                De beëindigingsvergoeding
Artikel 8.1                Het budget voor loopbaancoaching, outplacement of scholing
Artikel 9.3.1             Ook recht op sociaal plan voor de werknemer die UWV de ontslagaanvraag laat toetsen

Stemmen is keuze maken
Vakbonden vraag haar leden om te stemmen over dit bod van jullie werkgever. Daarbij moet gezegd worden dat stemmen vraagt om een keuze te maken met consequenties. Stemt de meerderheid van de vakbondsleden voor dan is er een nieuwe sociaal plan dat voor iedereen geldt. Stemt de meerderheid van de vakbondsleden tegen dan is er geen sociaal plan.  Jullie werkgever heeft duidelijk aangegeven dat dit het maximale is wat zij ons op dit moment willen bieden. Alle argumenten en overtuigingskracht hebben de vakbondsonderhandelingsdelegaties benut. Zonder stevige collectieve druk (acties) zal niet iets beters bedongen worden.

Nadere toelichting of vragen?
Vragen, op- en/of aanmerkingen? Wij beantwoorden ze natuurlijk graag voor je. Neem daarvoor contact op met jouw vakbondsbestuurder.

Wij verzoeken jou om vóór 25 oktober 2020 je stem uit te brengen door hier te klikken.

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou. Om je stem toch uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/311eoyy.

Mede namens de vakbondscollega’s en delegatieleden
Tjeerd Orie
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen

Bijlage: conceptversie sociaal plan
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid