Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Stem over de Cao Transport

Driemaal is scheepsrecht. Helaas is er wat mis gegaan in het afgelopen weekend waardoor je wel de nieuwsbrieven hebt ontvangen, maar de link hierin om te stemmen niet werkte. Inmiddels is dit probleem opgelost en kun je nu wel je stem uitbrengen. Stemmen kan tot 1 juni 2020.

We hopen dat je de digitale ledenbijeenkomst op 15 mei hebt meegemaakt. Daarin werd uitgelegd hoe het onderhandelingsproces is gegaan en waarom er nu een voorstel ligt om de cao ongewijzigd met 1 jaar te verlengen, dus tot 31 december 2020. Nu is het moment aangebroken waarop jij hierover mag stemmen. Klik op deze link om nu je stem uiit te brengen.

De cao wel of niet ongewijzigd verlengen?
Dit is de keuze waar we voor staan. Elke keuze heeft voor- en nadelen. Voor het CNV is het duidelijk dat het een gemiste kans is dat het voorstel vanuit de FNV en nu dus ook vanuit de werkgeversorganisaties TLN en VVT op tafel ligt.
Er had een mooi gebaar gemaakt kunnen worden naar de helden van het transport, die geweldige werknemers in de warehouses en logistieke keten die dag in dag uit bezig waren en zijn om de economie voor een groot deel draaiend te houden. Daarbij loop je nog steeds meer risico op besmetting dan veel andere Nederlanders. Daar mag volgens het CNV best wel wat tegenover staan.

Het hebben van een cao heeft ook voordelen
Groot voordeel is dat we ook weer kunnen controleren op naleving van de cao. Er komen al weer berichten binnen dat werkgevers werknemers terug willen schalen van loongroep E naar D, dat vakantiegeld niet of slechts voor een deel wordt betaald, je terugvalt op 40 uur per week, verplicht verlof moet opnemen, etc. Nieuwe medewerkers moeten ook volgens de cao betaald worden en dit geldt ook voor uitzendkrachten.

De meerderheid van de leden stemt VOOR de ongewijzigde verlenging
Dan tekent het CNV de cao en wordt de cao voor algemeen verbindend verklaring (AVV) voorgelegd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nadat de AVV rond is geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in het beroepsgoederenvervoer. Het CNV blijft partij bij de cao en zal dus ook deelnemen aan de onderhandelingen voor de volgende cao (dus vanaf 1-1-2021).

De meerderheid van de leden stemt TEGEN de ongewijzigde verlenging
Dan kan het CNV de cao niet tekenen en zijn wij geen partij meer bij deze cao. Dan is het de vraag of de andere partijen zo aardig willen zijn om ons bij de volgende cao onderhandelingen te betrekken. Omdat het CNV is opgericht om de belangen van de leden te behartigen zal het je duidelijk zijn dat wij wel graag als partij betrokken willen blijven bij de cao onderhandelingen. Dan kunnen we onze rol waarmaken.

Enquête vermoeidheid bij chauffeurs
Doe ook mee aan de enquête van de ETF de Europese vakbond waar CNV Vakmensen bij is aangesloten. Zij doen onderzoek naar de vermoeidheid bij chauffeurs. De uitkomst wordt gebruikt om de Nederlandse en Europese wetgeving aan te passen. Klik hier om mee te doen.

Digitale ledenbijeenkomst terugkijken? Dit kan op JeAchterban.

Tjitze van Rijssel, bestuurder CNV Vakmensen
E t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl / M 06 5120 3083

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid