Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Sociaal plan Renewi: Wat te doen?

Vakbonden en jouw werkgever zijn in gesprek om te komen tot een nieuw sociaal plan. De ideeën lopen uiteen. Daarom vinden wij het belangrijk te weten wat jij en jouw collega’s vinden. In deze brief een terugkoppeling van de gesprekken en verzoek tot reactie.

Vakbonden en jouw werkgever zijn in gesprek om te komen tot een nieuw sociaal plan. De ideeën lopen uiteen. Daarom vinden wij het belangrijk te weten wat jij en jouw collega’s vinden. In deze brief een terugkoppeling van de gesprekken en verzoek tot reactie.

Al meerdere jaren is er bij Renewi sprake van een Sociaal Plan. Een plan waarin afspraken zijn gemaakt over wat te doen bij boventalligheid. Zowel op het gebied van (interne) herplaatsing alsook op het gebied van beëindigingsvergoeding en reparatie voorwaardelijke pensioenrechten.

Dit plan loopt op 31 december 2019 af.

Jullie werkgever heeft vakbonden de Unie, CNV Vakmensen en FNV uitgenodigd voor overleg. Intentie van het overleg is om te komen tot een nieuw Sociaal Plan.

Een eerste overleg vond plaats op 1 oktober 2019. Tijdens dat overleg bleek dat Renewi een behoorlijke wijziging voorstond met betrekking tot het Sociaal Plan. Namelijk niet meer baseren op de kantonrechtersformule, maar op basis van de transitievergoeding.

Daarnaast wilde Renewi in het Sociaal Plan meer afspraken maken voor het (intern) begeleiden van ‘werk naar werk’. De ambitie van jullie werkgever zou zijn dat er dan bijna niemand meer Renewi hoeft te verlaten als gevolg van boventalligheid omdat er vaak een andere passende functie is.

Dat laatste lijkt ons een goed streven. We hebben echter al tijdens dat overleg aangegeven dat voor de werknemer die niet van ‘werk naar werk’ begeleid kan worden er sprake dient te zijn van een goede beëindigingsvergoeding.

Omdat het financiële voorstel, zeker voor de wat oudere werknemer, aanzienlijk onder het niveau van het huidige Sociaal Plan ligt hebben wij meerdere keren gemeld dat wij niet gaan onderhandelen over een aanzienlijke verslechtering. Wij hebben immers bij het vorige Sociaal Plan mandaat gekregen van onze leden over de berekening van de beëindigingsvergoeding.

Op 14 oktober hebben wij weer gesproken met Renewi en tot onze grote spijt kwamen zij niet met een voorstel wat ook maar enigszins in de buurt kwam van het huidige Sociaal Plan. Dit gesprek werd dan ook vrij snel afgebroken en vakbonden hebben toen laten weten eerst het contact te zoeken met hun leden.

De week daarop liet Renewi weten dat zij mogelijkheden zag om verder te onderhandelen. Dit overleg vond plaats op 1 november 2019. Tijdens dit overleg bleek dat Renewi open stond voor betere financiële afspraken. Echter, nog steeds niet op een niveau wat minimaal gelijkwaardig is aan het huidige Sociaal Plan. Overigens zijn bij al deze gesprekken ook kaderleden en een afvaardiging van de Ondernemingsraad aanwezig geweest. 

Omdat onze boodschap kennelijk nog steeds onvoldoende is doorgedrongen bij Renewi hebben we ook dit gesprek beëindigt en aangegeven eerst het contact te zoeken met onze leden.

Als we kijken naar het voorstel van Renewi ten opzichte van huidige Sociaal Plan en de wettelijke transitievergoeding vanaf 2020 dan betekent dat (afgerond) het volgende: 

Leeftijd werknemer

Beëindigingsvergoeding ten opzichte van huidig Sociaal Plan

Beëindigingsvergoeding ten opzichte van wettelijke transitievergoeding (na januari 2020)

Tot 45 jaar

76% - 82%        *

140%

Tot 55 jaar

49% - 74%         *

170%

55 jaar en ouder

39% - 68%         *

200%

*Naarmate het dienstverband langer is wordt het percentage hoger. Daarnaast kan het percentage hoger worden bij een werknemer die regelmatig overwerkt.

Samenvattend. Het uitgangspunt van Renewi ligt aanzienlijk hoger dan de wettelijke transitievergoeding (tussen de 140% en 200%) maar tegelijkertijd (zeker bij de wat oudere werknemer) fors lager ten opzichte van het huidige Sociaal Plan.

Er zijn wat ons betreft een aantal scenario’s denkbaar.

  1. We onderhandelen verder op basis van het voorstel van Renewi
  2. We onderhandelen verder op basis van het huidige Sociaal Plan. We verwachten, gelet op de insteek van Renewi, dat we daar niet met overleg alleen uit gaan komen. Kortom, als dit het scenario wordt dan verwachten we dat (ludieke) acties van onze leden noodzakelijk zijn
  3. We staken de onderhandelingen en gaan pas opnieuw in onderhandeling op het moment er een concrete adviesaanvraag voor reorganisatie bij jullie Ondernemingsraad ligt

Voor alle duidelijkheid. Welk scenario ook wordt gekozen, uiteindelijk zullen de leden mogen stemmen over een eventueel resultaat en blijven onze kaderleden tijdens eventuele nieuwe onderhandelingen direct betrokken. Jullie mening is dus doorslaggevend!

Gelet op bovenstaande beschreven situatie vernemen wij graag van jullie hoe we verder zullen gaan. Hierbij het verzoek om deze uitvraag voor 21 november 2019 in te vullen via deze link. Mocht je deze brief per post ontvangen of niet in de gelegenheid zijn om de uitvraag digitaal in te vullen dan tref je bijgaand een formulier aan.

Op basis van de reacties zullen wij onze verdere strategie uitwerken. Zodra er nieuws is zullen we jullie uiteraard informeren.


Mede namens D. van Gestel (De Unie), E. Veltink (FNV Transport & Logistiek) en de CNV onderhandelingsdelegatie,

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid