Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Scholing: wat staat hierover in de cao?

Hoe zit het precies met scholing in het beroepsgoederenvervoer? Welke rechten en plichten hebben werkgevers en werknemers? Hieronder een uitleg van cao-artikelen over scholing.

Artikel 43: scholing algemeen

"Ingeval scholing anders dan bedoeld in artikel 44 wordt gevolgd in opdracht van de werkgever en/of op grond van een aan de functie verbonden wettelijke verplichting, dienen aan de werknemer de cursuskosten, het examengeld en de reiskosten (volgens de in dat jaar geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding) te worden vergoed. Voorts zal de werkgever de cursustijd, die overdag wordt gevolgd op de doordeweekse dagen, vergoeden. Deze uren tellen niet mee bij de bepaling van het aantal overuren."  

Wat betekent dit nou eigenlijk?

Als je voor je werk verplichte scholing moet volgen (bijvoorbeeld Code 95 scholing) – niet zijnde ADR-scholing/heftruckscholing – moet je werkgever je cursuskosten, examengeld en reiskosten betalen. Hier staat dus niet dat je werkgever de cursus moet organiseren – alhoewel dat voor hem makkelijker en goedkoper zal zijn dan allerlei losse facturen van werknemers die op eigen houtje een cursusdag hebben gevolgd. Als het gaat om scholing overdag op een doordeweekse dag, moet de werkgever je uren ook uitbetalen tegen 100 procent (deze tellen niet mee voor de overuren). Als de scholing ’s avonds of in het weekend is, hoeft de werkgever geen uren uit te betalen. Let wel: je blijft zelf wel verantwoordelijk voor het behalen van je Code 95 scholing. Als je werkloos bent, zul je er namelijk ook zelf voor moeten zorgen dat je je papieren op orde houdt.  

Artikel 44a: vergoeding ADR-certificaat

"Voor het behalen en periodiek in stand houden van het ADR-certificaat in opdracht van de werkgever, zal de werkgever de cursuskosten, het examengeld en de reiskosten (volgens de in dat jaar geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding) vergoeden. Voorts zal de werkgever de ter zake bestede cursustijd met een maximum van 40 loonuren (à 100%) vergoeden. Deze uren tellen niet mee bij de bepaling van het aantal overuren." 

Artikel 44b: vergoeding certificaat vorkheftruck

"Voor het behalen en periodiek in stand houden van het certificaat vorkheftruck in opdracht van de werkgever en/of het periodiek in stand houden van het vorkheftruckcertificaat op verzoek van de werknemer, zal de werkgever de cursuskosten, het examengeld en de reiskosten (volgens de in dat jaar geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding) vergoeden. Voorts zal de werkgever de terzake bestede cursustijd met een maximum van 40 loonuren (à 100%) vergoeden. Deze uren tellen niet mee bij de bepaling van het aantal overuren."  

Wat betekent dit nou eigenlijk?

Als je op verzoek van je werkgever een ADR- of heftruckcertificaat moet halen of behouden of als je op eigen verzoek je heftruckcertificaat wilt behouden, moet je werkgever je cursuskosten, examengeld en reiskosten betalen. Daarnaast betaalt je werkgever je uren tegen 100 procent uit (met een maximum van 40 uur). Deze tellen niet mee voor de overuren.  

Vragen?

Bel CNV Info: 030-7511007. Of stuur een e-mail.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid