Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Overname van der Lee geen gevolgen voor personeel

Nu Van der Lee is overgenomen door Vervaeke uit België ontstaat er een bijzondere situatie. In eerste instantie zal je daar als werknemer niet veel van merken. Alleen het eigendom (aandelen) van Van der Lee gaat over naar de Vervaeke groep. Maar……

Wat is er overgenomen? De Holding Van der Lee International B.V. is verkocht aan de Holding Vervaeke. Onder de holding Van der Lee vallen 6 bedrijven. Dit zijn: Internationaal Transportbedrijf L. van der Lee en Zonen B.V.; Van der Lee Deutschland GmbH; Van der Lee Belgium N.V.; Van der Lee Delft B.V.; Van de Lee Onroerend Goed B.V.; Auto-Service “Delft” B.V.

Door wie is Van der Lee overgenomen? Alle aandelen van de holding Van der Lee International B.V. zijn overgegaan naar Holding Vervaeke B.V. dat onderdeel is van Transports Vervaeke N.V. uit België. Zowel Van der Lee als Vervaeke zijn actief in het vervoer van gevaarlijke stoffen voor de chemische en petrochemische industrie.

Krijg ik nu een ander arbeidscontract? Nee, aan je arbeidsovereenkomst verandert er niets. Ook de cao (knv) blijft gewoon van toepassing. Voorlopig blijft ook de directie hetzelfde. Maar elke week is er wel iemand van Vervaeke in Delft om lopende zaken te bespreken en het bedrijf verder te leren kennen.

Verandert er dan helemaal niets? Nee, dat zou te mooi zijn. Natuurlijk heeft de directie wel wat te vertellen, maar de belangrijkste beslissingen worden toch door de eigenaar, dus de Vervaeke groep, genomen. Denk daarbij aan de benoeming van een nieuwe directie, het wel of niet investeren in het bedrijf etc. In de loop van dit jaar zal er een nieuwe directie aangesteld worden door Vervaeke.

De overname is in strijd met cao afspraken en de SER fusie- gedragsregels. Dat klopt, Van der Lee had de vakbonden en de SER moeten informeren over de verkoop van de onderneming voordat ze het daar samen over eens werden. Op 17 januari is een brief aan de SER en de vakbonden gestuurd waarin wordt vermeld dat er sprake is van “een voornemen tot fusie”. Op 17 januari is overeenstemming bereikt over de aandelenoverdracht en is het contract getekend. De bedoeling van de fusie gedragsregels is dat vakbonden en de directies van de bedrijven met elkaar in gesprek gaan over de verkoop van de ondernemingen. Dan gaat het uiteraard ook over de bedoeling van de fusie, de toekomst van de bedrijven, de werkgelegenheid etc. Daar komt nu dus niets meer van terecht.

CNV Vakmensen dient een klacht in bij de SER.Omdat de melding aan vakbonden niet op tijd is geweest en wij dus niet in de gelegenheid zijn gesteld om iets van de overname te vinden heeft CNV Vakmensen een klacht ingediend bij de SER. Zowel de holding Vervaeke als Van der Lee werden bij de overname bijgestaan door het advocaten en notariskantoor Ploum Lodder Princen uit Rotterdam. Een bedrijf dat veel vaker te maken heeft met fusies en overnames van bedrijven. Zij hadden de directies van Vervaeke en Van der Lee er op moeten wijzen dat de melding op tijd gedaan moet worden, want zij kennen de regels! Veel moet je je niet voorstellen van het indienen van zo’n klacht. De overname wordt daarmee niet ongedaan gemaakt. De macht van de SER is beperkt tot het roepen van “foei, dat hadden jullie niet mogen doen”. Maar toch is het goed dat partijen erop gewezen worden dat dit niet de manier is waarop wij in Nederland met elkaar om willen gaan!

Zijn we nu overgeleverd aan de Belgen? Ja, als je niets doet dan is dat zo. Alle belangrijke beslissingen worden voortaan genomen door Vervaeke. Als werknemer kun je wel invloed uitoefenen op besluiten die genomen gaan worden. Dan moet er wel een ondernemingsraad worden opgericht. Via de ondernemingsraad heb je wat te zeggen over de benoeming van de nieuwe directie, als de familie Van der Lee ermee stopt. Ook over investeringen, de toekomst van het bedrijf etc. heb je dan wat te zeggen.

Een ondernemingsraad bij Van der Lee? Dat zou kunnen als er werknemers zijn die bereid zijn om in een ondernemingsraad (OR) zitting te gaan nemen. Je leert het bedrijf vanuit de OR op een andere manier kennen. Het kan een heel interessante en boeiende periode zijn. Wil jij meedoen aan een OR bij Van der Lee? Meld je dan aan bij t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl Dan gaan we je helpen bij het opzetten van een OR bij Van der Lee.

Samen kun je veel regelen. Kijk maar naar de acties die nu gaande zijn voor een goede cao en waar je vast wel aan mee doet. Samen kun je ook wat betekenen in de OR bij een bedrijf. Beslis jij mee of laat je het gebeuren? Jij samen met je collega’s voor een goede toekomst, ook bij Van der Lee!
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid