Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Overleg met Bakker logistiek

Op 20 januari hebben de vakbonden een overleg gehad met Bakker Logistiek. Het was uiteindelijk een constructief gesprek. Volgens de directie lopen er twee dingen door elkaar: de start met het voeren van functioneringsgesprekken binnen Bakker Logistiek en de reorganisatie onder indirect personeel.

Bakker Logistiek geeft ook expliciet aan dat zij eerder op zoek zijn naar meer vaste werknemers dan naar minder werknemers. Men wil gaan werken met minder uitzendkrachten; zowel onder chauffeurs als in het warehouse. Bakker Logistiek reorganiseert dus niet in warehouse en bij chauffeurs. Wel kijkt men kritisch naar wie er wel of niet in de organisatie past, zo geeft de directie aan.

De vakbonden hebben afgestemd dat het proces rondom reorganisatie, gedurende de gesprekken met de vakbonden, stil ligt.  Met Bakker Logistiek is afgesproken dat er inzicht wordt gegeven in nut en noodzaak van de reorganisatie. Normaal gesproken is dit iets wat met name met de ondernemingsraad moet worden besproken, maar die is er nog niet.  Wat Bakker Logistiek betreft komt de OR er wel. Bakker Logistiek wil starten met een overleg orgaan onder chauffeurs, loods- en kantoormedewerkers. Dit gaat -zo hebben vakbonden en Bakker Logistiek afgesproken-  leiden tot een einddatum waarop er een OR staat.

Omdat er nu geen OR is, willen de vakbonden een onderbouwing zien van nut en noodzaak (ondanks dat het logisch lijkt is dit van belang) van de reorganisatie, voordat we het over een sociaal plan gaan hebben.

Bakker Logistiek heeft ook aangegeven om met vakbonden in gesprek te willen over een sociaal plan. Dit betekent dat de vakbonden hierover ook in overleg zullen gaan met de leden. Datum en tijdstip volgen!

Bakker Logistiek geeft overigens zeer helder aan dat er geen sprake is van overgenomen worden. Bakker Logistiek kiest voor samenwerkingsverbanden als het European Food Network.

Op 6 februari spreken weij elkaar weer over de uitgangspunten van een sociaal plan. Als er vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen. 

Mirjam Pieters (m.pieters@cnvvakmensen.nl) is aanspreekpunt voor locatie Heereveen.

Frans Westerman (f.westerman@cnvvakmensen.nl) is aanspreekpunt voor wat betreft de locaties  Zeewolde en Tilburg. 

Mirjam Pieters en Frans Westerman

Bestuurders CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid