Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Oostvogels schakelt af van E naar D

Een aantal collega’s benaderde CNV Vakmensen vandaag met betrekking tot de ontvangen brief waarin Oostvogels aangeeft chauffeurs die conform loonschaal 'E' betaald worden terug geschaald worden naar loonschaal 'D'. Via deze mailing geven wij hier graag gebundeld een reactie op.

In de brief staat vermeld dat “de functiewaardering die we van oudsher hanteren voor de Internationale chauffeur, in de loop der jaren zo is veranderd, dat deze eigenlijk niet meer past bij de huidige werkzaamheden”. Dat zou heel goed kunnen. Echter de motivatie die gegeven wordt “waar we vroeger nog tussen de 150 en 180.000 km per jaar reden, en 5 tot 6 nachten onderweg waren, zijn er dat nu gemiddeld nog geen 130.000 met 2 nachten” is niet doorslaggevend in een waardering in E of D.

In het functiewaarderingssysteem dat overeengekomen is tussen werkgeversverenigingen en vakbonden bij de cao ‘Beroepsgoederenvervoer…’ worden de verschillende taken en verantwoordelijkheden die komen kijken bij het uitvoeren van jouw functie gewogen. Die weging levert een aantal punten op die corresponderen met de bandbreedte aan punten waaraan de salarisschalen zijn gekoppeld.

Contact opgenomen met STL
Wij hebben contact opgenomen het bureau Functiewaardering van het Sectorinstituut Transport & Logistiek. Dit om na te gaan of er daadwerkelijk afstemming is geweest. Mocht dat zo zijn dan willen wij ook weten of er globaal een inschatting is gemaakt of dat zij bij Oostvolgens een specifiek functiewaarderingsonderzoek hebben gedaan. In dat laatste geval zou bij een representatieve collega onderzocht zijn wat de precieze taken en verantwoordelijkheden zijn om deze vervolgens te wegen in het systeem. Helaas kregen wij de betreffende collega van STL niet direct te pakken. Gezien het aantal vragen dat alleen vandaag al tot ons kwam hebben we besloten om deze mailing, dit overleg afwachtende, maar alvast te versturen.

Niet klakkeloos akkoord
Oostvogels heeft helaas niet vooraf contact opgenomen met CNV Vakmensen waardoor wij nu achteraf het één en ander moeten checken. Mocht hetgeen kloppen en ordentelijk zijn verlopen, zie bovenstaand, dan schrijft de cao een aantal afbouwbepalingen voor zoals ook benoemd in de brief van Oostvogels.

Beroepsprocedure
In de cao is in ‘bijlage I’ ook een beroepsprocedure opgenomen. Afhankelijk van de informatie die wij gaan opvragen bij STL kunnen deze procedure collectief aanpakken voor onze leden. Indien van toepassing volgt daar later meer over.

Wordt vervolgd
In de brief van Oostvogels wordt aangegeven  dat de maatregel pas na de zomer, per 1 september, wordt geëffectueerd. Dat is een mooi gebaar en geeft de tijd om zaken voor jullie goed uit te zoeken.

Voor nu werk veilig en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
+31620489475

Ps. Deze mail heb ik ter informatie ook aan richardvds@oostvolgels.nl gemaild. Dan is hij ook op de hoogte.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid