Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Nog geen loonbod beroepsgoederenvervoer

Weer een dag onderhandelen waarin we stapjes hebben gezet richting een nieuwe cao. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het, met name de wijze waarop werkgevers het overleg afsloten, helaas nog geen hoop geeft op een snelle afronding. Terwijl het juist ongelofelijk belangrijk is dat werknemers in deze onzekere tijden zo spoedig mogelijk een goede nieuwe cao hebben.

Geschoonde uitdraaien boordcomputer
Werkgevers zijn akkoord gegaan om aan werknemers, op verzoek, de geschoonde uitdraaien per mail ter beschikking te stellen. Hierdoor wordt het makkelijker om de ongeschoonde uitdraaien (waar je na afloop van een rit de beschikking over moet krijgen) te vergelijken met de geschoonde uitdraaien. Dit geeft sneller een goed beeld of je correct bent uitbetaald.

Uitzendkrachten
Werkgevers zijn er mee akkoord dat vanaf dag 1 bij uitzendkrachten die vallen onder de ABU CAO (in de NBBU CAO is dit al zo), de inlenersbeloning wordt toegepast. Dit betekent dat uitzendkrachten, vanaf dag 1, hetzelfde functieloon en kosten-vergoedingen ontvangen als andere werknemers die in gelijke of vergelijkbare functies werkzaam zijn. Uitzendkrachten hebben ook vanaf de eerste dag recht op de toeslagen voor overwerk/onregelmatige uren.

Meeruren
In de toekomst zullen parttimers die ziek worden en meer uren hebben gewerkt dan in hun parttime contract staat aangegeven, ook over het gemiddeld gemaakte aantal meeruren (uren boven parttime contract maar onder de 40 uur), gedurende ziekte periode worden doorbetaald.

Logistieke paragraaf
Het is ons helaas niet gelukt om ons voorstel omtrent het verplichtend maken van de logistieke paragraaf, binnen boord te houden.

Gelijk werk voor gelijk loon
Vandaag is ook de kwestie 'gelijk werk voor gelijk loon' besproken. Juristen hebben namens werkgevers en vakbonden onderzocht voor wie de Nederlandse cao precies moet gelden. Hun rapport is inmiddels klaar. Volgens beide partijen, zowel werkgevers als vakbonden, is hiermee een belangrijke stap gezet; er komt nu meer duidelijkheid over de definitie 'Wat is Nederlands werk?' En dus ook, voor wie geldt de Nederlandse cao? We zijn er nog niet. Met de werkgevers hebben we afgesproken dat we op maandag 23 april nog nadere uitleg van de juristen gaan ontvangen over het onderzoek. Met die uitleg in de hand wil CNV Vakmensen betere afspraken in de cao gaan opnemen zodat we Nederlands werk, Nederlands loon ook daadwerkelijk beter kunnen realiseren in de sector.

Lonen en duur van een nieuw af te spreken cao
De werkgevers hebben aangegeven aan te sturen op een tweejarige cao. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat dit bespreekbaar is als we per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 2,5 procent loonsverhoging kunnen afspreken en in oktober 2012 en oktober 2013 een eenmalige uitkering van € 300,-- bruto. Werkgevers hebben nog steeds geen enkel voorstel gedaan omtrent loon.

Raar einde van het overleg
Werkgevers zijn van mening dat zij al veel hebben weggegeven in het overleg van gisteren en dat het wat dat betreft aan onze kant stil is gebleven, terwijl wij van mening zijn dat CNV Vakmensen al belangrijke voorstellen zoals de logistieke paragraaf en een tegemoetkoming in de ziektekosten heeft laten vervallen. Werkgevers hebben daarentegen nog steeds geen loonbod gedaan. Al met al waren de werkgevers van mening dat het overleg op woensdag 11 april verder geen zin had en dat we elkaar weer zien op maandag 23 april.

CNV Vakmensen cao-onderhandelingsdelegatie

Jurjen van der Velde
Maarten van Dam
Loek Koenders
Bert de Visser
Mirjam Pieters
Frans Westerman

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid