Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Nog geen cao Beroepsgoederenvervoer

Het overleg op 7 oktober heeft nog geen nieuwe cao opgeleverd. Werkgevers hebben onvoldoende mandaat van hun leden gekregen om een cao af te kunnen sluiten. CNV Vakmensen wil praten over vernieuwing van de cao, maar wil dat zorgvuldig gaan doen. Ook de pensioenregeling moet aangepast worden.

Meerjarige cao

Werkgevers zijn teleurgesteld dat de vakbonden nu geen afspraken willen maken over de vernieuwing van de cao. Door de vakbonden is er niet inhoudelijk gereageerd op het pakket aan voorstellen dat TLN op 10 september aan de bonden heeft overhandigd. CNV Vakmensen heeft aangegeven een meerjarige cao te willen afsluiten. Tijdens de looptijd van die cao moet dan de inhoudelijke discussie plaatsvinden. Het kan dan niet alleen gaan over het loon en de toeslagen. Meer zeggenschap van de werknemers over de werkdagen en werktijden horen daar ook bij. 

Vernieuwing cao

Werkgevers hebben nu de krenten uit de pap gepikt en dat kan natuurlijk niet. CNV Vakmensen wil alle onderwerpen betrekken bij de vernieuwing van de cao. Ook is het heel belangrijk om de leden en de werknemers uit de sector bij deze vernieuwing te betrekken. TLN heeft aangegeven dat het om een pakket aan voorstellen ging. De onderhandelingsdelegatie heeft geen ruimte om andere afspraken te maken. TLN gaat nu opnieuw met de leden praten.

Lonen

CNV Vakmensen wil ook over 2014 een fatsoenlijke loonsverhoging. Werkgevers hebben daarvooor nog geen bod gedaan. Het pakket aan voorstellen van TLN hield ook in dat de lonen op 1 januari 2015 en op 1 januari 2016 telkens met 2 procent omhoog zou gaan. Dit staat nu even in de koelkast.

Pensioen

Door veranderingen in de wet- en regelgeving over de pensioenen moeten hierover dit jaar nog afspraken gemaakt worden. De nieuwe pensioenregeling moet op 1 januari 2015 ingaan. In de komende weken moet duidelijk worden welke effecten dit gaat hebben op de pensioenregeling.

Nieuwe onderhandelingen

Op 5 november gaan de onderhandelingen verder.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid