Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Koops Transport: Heel lange adem!

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard! Na heel veel vijven en zessen is het er eindelijk: de ongeschoonde uitdraai. Helaas heb je daar weer niets aan, omdat je alleen kunt zien dat er geschrapt is (maar dat wist je al), maar nog steeds niet waarop en waarom.

CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten hebben de hulp ingeroepen van TLN om verdere onrust en vooral juridische procedures te voorkomen. Donderdag 8 november 2013 hebben we overlegd en we zijn een stapje verder gekomen.

Wat gebeurde er?
We hadden al aangegeven dat de ongeschoonde uitdraai ons inziens niet aan de cao-voorwaarden voldoet, maar helaas. De juristen van TLN vinden dat het wel kan. Dus hebben we de cao er maar even bijgehaald. Die gaat nog uit van het mechanische tijdperk, dus met de hand in te vullen dag-verantwoordingsstaten. In combinatie met het tacho-schrijven! Je kon dan precies zien wanneer, waar, hoe lang en wat je gedaan hebt en als er geschrapt werd, kreeg je je staat met rode cirkeltjes terug. Je had de gelegenheid om hierover uitleg te vragen en zo nodig binnen drie maanden bezwaar te maken. Zo staat het allemaal nog in de cao, alleen mag registratie nu ook digitaal.
Als je maar kunt controleren of de uren en activiteiten op de juiste wijze zijn geregistreerd en als de werkgever schrapt, dat dan ook duidelijk wordt wat en waarom! Nogmaals, met de huidige uitdraaien kan dit niet. Als je dan om uitleg vraagt, ben je wel een erg ‘bonte of botte hond’. Of eigenlijk word je zo behandeld.

Vertrouwen?!
De directie van Koops, mevrouw Susan Koops en de heer Jan van Heerewaarden, vragen zich dan openlijk af waarom chauffeurs geen vertrouwen hebben in de dagelijkse leiding. We geven aan dat vertrouwen verdient moet worden en dat het vooral een kwestie is van houding en gedrag. Zeggen dat je een luisterend oor bent is onvoldoende. Vertrouwen winnen, krijgen en behouden is een proces van eerlijk en open communiceren waarbij de leiding niet alleen bevelen geeft, maar vooral ook motiverend en faciliterend optreedt. Waarbij de chauffeur ook het gevoel krijgt belangrijk te zijn in het totaal van de operatie, in plaats van een naar goeddunken in te zetten pion.
Of ons pleidooi iets opgeleverd heeft, zullen we moeten afwachten. Er is gezegd, dat er goed geluisterd is. Of we ook zijn verstaan, zal de komende tijd moeten blijken uit jullie ervaringen!

Controle in de toekomst
De directie van Koops heeft begrepen, dat er iets meer nodig is dan de huidige overzichten om te kunnen controleren of en waarom er geschrapt wordt. Alleen betekent dat gemiddeld voor elke chauffeur per periode zo’n 42 pagina’s papier nodig zijn. We zijn niet alleen milieubewust (dit gaat bomen kosten!), maar ook realist: weinigen gaan zo’n stapel papier uitpluizen. Omdat we het daarover snel eens waren, hebben we gezocht naar een werkende oplossing voor de toekomst.

Koops gaat op (of bij) de geschoonde uitdraai per dag aangeven waarop, voor hoeveel minuten en waarom eventueel verantwoorde tijd is geschrapt. Ben je het daarmee niet eens, dan kun je gemotiveerd bezwaar maken (binnen drie maanden). Koops heeft beloofd hierover open en eerlijk te communiceren!

Controle naar het verleden
We hebben ook afgesproken dat we willen controleren wat er dit jaar zoal mis is gegaan. Als bonden selecteren we twee dossiers en Koops doet dat ook. We krijgen van die dossiers een uitdraai van alle achterliggende (46) pagina’s over twee periodes en we gaan op 3 december 2013 onze bevindingen uitwisselen. Op grond van onze conclusies gaan we bekijken of en welke compensatie gerechtvaardigd is. Wordt vervolgd!

En dan nog dit: MEDEZEGGENSCHAP!
De ondernemingsraad (OR) die zich ingespannen heeft om in overleg met jullie, ons te laten voorzien van de nodige informatie, is ernstig onderbemenst. Uitbreiding is, ook vanuit Almere, noodzakelijk. Koops heeft opnieuw toegezegd alle noodzakelijke faciliteiten (vergoeding uren, vergaderruimte en dergelijke) te verstrekken en ook regelmatig met de OR te overleggen. Onderwerpen voor de naaste toekomst zijn ondermeer aparte BV’s voor Rotterdam en Almere en een nieuw verzuimreglement. Als de OR geen aanvulling krijgt, dan is het snel gedaan met de invloed van werknemers op het beleid van Koops.

DUS GRIJP JE KANS EN DOE MEE!
Als lid van CNV Vakmensen kunnen we je direct voordragen en met cursussen en rechtstreekse raad en advies ondersteunen we onze OR-leden.

Nieuwsgierig, belangstelling? Laat van je horen, dan maken we een afspraak.

DOEN!!

SAMEN STAAN WE STERK!

Birgitte Staal
bestuurder sector Vervoer
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid