Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Kennismaking CNV Vakmensen met ID Logistics

Het CNV komt op voor de belangen van werkende mensen op het gebied van werk en inkomen. Zodoende heb ik regelmatig contact met collega's van u door heel Nederland om hen bij te staan met vragen over werk en inkomen, maar ook om samen met hen op te komen voor een betere positie op datzelfde gebied.

De afgelopen periode heb ik kennisgemaakt met jullie nieuwe ondernemingsraad en met de directie. De kennismaking met jullie directie verliep in harmonieuze sfeer.
Ik heb het met hen gehad over de medezeggenschapstructuur, arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden.

Medezeggenschapstructuur
Jullie ondernemingsraad heeft sinds kort zitting en heeft in haar korte zittingsperiode al te maken gekregen met ‘gezinsuitbreiding’. Zo zijn er een aantal leden toegevoegd welke werkzaam zijn voor de overgenomen activiteiten. De komende anderhalf jaar zal de ondernemingsraad in deze vorm actief blijven. Daarna zal gekeken worden naar de organisatie zoals hij er dan uitziet en nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Arbeidsvoorwaarden
Bij ID Logistics is er een zogenaamd arbeidsvoorwaardenreglement. In dit reglement staan de arbeidsvoorwaarden beschreven. In het (recente) verleden is dit arbeidsvoorwaardelijke reglement altijd in overeenstemming met de ondernemingsraad gewijzigd. Volgens de wet is het zo dat een werkgever slechts met twee partijen tussentijds bindende (rechtsgeldige) wijzigingen mag afspreken. Dit is of met de individuele werknemer of met een werknemersvereniging zoals
CNV Vakmensen.

Ik heb begrepen dat ID Logistics de komende jaren wil groeien en dat dat ook nodig is om de continuïteit te kunnen waarborgen. In het verleden is dit ook gebeurd door logistieke activiteiten van klanten of bedrijven over te nemen. De werknemers die op basis van de Wet Overgang Onderneming mee over zijn genomen hebben hun oude arbeidsvoorwaarden behouden of zijn aanvullende afspraken overeengekomen op het gehanteerde arbeidsvoorwaardelijk reglement.

CNV Vakmensen heeft aangegeven aan de directie en aan de ondernemingsraad voorstander te zijn om de geldende arbeidsvoorwaarden overeen te komen in een cao. Voordeel hiervan is dat zeggenschap en instemming van de werknemers (leden) hiermee is gewaarborgd en dat indien gewenst afspraken collectief (bindend) gewijzigd kunnen worden bij instemming van de meerderheid van de leden.

Arbeidstijden
Van collega’s werkzaam in uw organisatie heb ik de vraag ontvangen over het de rechten en plichten voor wat betreft arbeidstijden. In de logistiek is het een gegeven dat klanten steeds vaker een 24/7 bediening vragen, gecombineerd met een “wij vragen – u draait mentaliteit”. Dit gegeven enerzijds en de vraag om continuïteit in arbeidstijden en -inzet van werknemers wringt nogal eens met elkaar. Hierover hebben uw werkgever en CNV Vakmensen van gedachten gewisseld. Bovenstaande blijft zeker in de logistiek altijd een aandachtspunt. CNV Vakmensen en uw directie zijn beide van mening, dat de arbeidstijdenwet te allen tijde gerespecteerd moet worden. 

Het CNV werkt voor u
CNV Vakmensen werkt voor u. Op individueel gebied, binnen bedrijven, binnen sectoren en over geheel Nederland werkt CNV Vakmensen samen met u en veel collega’s aan een betere positie op het gebeid van werk en inkomen. Kijk daarom eens op www.cnvvakmensen.nl voor de voordelen en word lid!


Tjeerd Orie
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid