Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Kaderleden wijzen eindbod cao goederenvervoer af

Op zaterdag 25 maart heeft de cao-commissie van CNV Vakmensen het eindbod van TLN/VVT besproken. Vrijwel unaniem is men van mening dat dit eindbod van tafel moet. Vooral oudere en loyale werknemers gaan er op achteruit.

De invoering van de chauffeurstoeslag en de verlaging van de toeslag voor overuren gaat teveel geld kosten. Het bedrijfsrisico wordt weer afgeschoven op de werknemer. 

Oproep voor werknemers bij KNV-bedrijven
Speciaal voor werknemers die vallen onder de Cao Beroepsgoederenvervoer Nederland
(Cao KNV) wordt op zaterdag 1 april een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij trekken wij samen op met de FNV. De bijeenkomst wordt gehouden in de
Central Studios
Gietijzerstraat 3-5
3534 AV Utrecht
Aanvang 10.00 uur

Tijdens deze bijeenkomst wordt het eindbod van TLN/VVT besproken.

Aan de aanwezige CNV-leden zal gevraagd worden om te stemmen over het eindbod. Als meer dan ¾ van de aanwezige CNV-leden het eindbod afwijst en bereid is om over te gaan tot het voeren van acties kan er een ultimatum naar TLN gestuurd worden. Na het verlopen van het ultimatum kan overgegaan worden tot het voeren van acties, waaronder werkstakingen.

Informatiebijeenkomsten voor werknemers bij TLN-bedrijven
In de bijlage tref je een aanvulling van de data en locaties ledenbijeenkomsten op 1, 8 en
22 april.
 
Ouderen zijn de klos
Vooral oudere werknemers en werknemers die lang in de sector werken zijn de klos met dit eindbod. Zij raken 3 vakantiedagen (op grond van leeftijd en/of dienstjaren) kwijt. Werknemers onder de KNV-cao raken ook hun 18 extra ATV-dagen kwijt en het niet rijdend personeel ook nog eens 2 ATV-dagen.

Je gaat er dus 21-23 dagen op achteruit, ofwel 8,4% - 9,2% loon. Dan mag je wel 18 dagen terugkopen. Als je voor een dag 0,4% loon rekent dan kost het terugkopen van 18 dagen je 7,2% loon. En weg is je loonsverhoging!

Groepen werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld
Voor jongeren en werknemers die net in de bedrijfstak komen werken, is het natuurlijk aantrekkelijk om tot 1 januari 2019 het loon met 10% te zien stijgen. Zij hebben immers nog geen extra dagen op grond van leeftijd of dienstjaren. En dan krijg je ook nog het loon van
2 extra vakantiedagen in je persoonlijk keuze budget gestort.

Wil je afspraken maken over het aantal uren dat op jaarbasis gaat werken, dan ben je de 40 uur garantie per week kwijt. Ook dat gaat je geld kosten.

Kom naar de bijeenkomsten en laat je goed informeren!

Tjitze van Rijssel
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 83
E: t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid