Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Hoyer - Verslag bijeenkomst 6 februari

Vanuit de vakbonden CNV Vakmensen en FNV, was afgesproken dat we bij uw werkgever op de koffie zouden gaan om de lijst met punten die we op 25 januari jl. hebben opgesteld, te bespreken. De vragen zijn gesteld en besproken.

Op 6 februari jl. hebben Fadua Toufik van CNV Vakmensen en Birgitte Staal van FNV een afspraak gehad met Hans de Zeeuw, Miriam Timmer en Wim van Halum van Hoyer. Hieronder een samenvatting van punten welke besproken zijn.

Boordcomputer en de bugs
Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over de boordcomputer. Het computersysteem wat niet altijd naar behoren werkt. Er zitten bugs in waarbij er na een update niet altijd gecommuniceerd wordt wat er (nog) wel of niet werkt.
De heer van Halem gaf aan dat het inderdaad niet altijd naar behoren werkt maar dat alles door jullie kan worden ingevoerd wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk. Echter, bugs en kleine foutjes zijn niet altijd te voorkomen.
Hierop hebben we aangegeven dat jullie dan te allen tijde naar de administratie moeten kunnen gaan om de uren waarbij het fout is te kunnen corrigeren. Op mijn vraag hoe te handelen indien onverhoopt door “dikke vingers” een knopje ingedrukt is waarbij een pagina uit beeld is dan zou dat volgens de heer Van Halem, oproepbaar moeten zijn via de knop “overschrijven”. Op die manier kan je dan toch de juiste gegevens alsnog invoeren.

Wel of niet subactiviteiten in vullen
We hebben aangegeven dat niet iedereen op de hoogte is van hoe te handelen en wat er wel of niet kan en mag in het systeem. Hierin gaf de heer Van Halem in eerste instantie aan dat jullie alles kunnen invoeren bij subactiviteiten, echter later gaf hij aan dat het onderdeel subactiviteiten niet ingevuld mag worden.
Ik zou aanraden om dit zelf nogmaals bij Hoyer neer te leggen aangezien zij degene zijn die willen dat jullie met het systeem werken en jullie dus ook duidelijke instructies moeten krijgen. Plus, dat als er een update is, jullie daarvan ook op de hoogte gebracht moeten worden. 

Kantoorpersoneel en de toepassing cao
Op de opmerking dat er bij de medewerkers van kantoor wel de ADV-uren ingehouden zouden zijn en er geen loonsverhoging gegeven is, geeft mevrouw Timmer aan dat dit onjuist is. Ze hebben wel de verhoging conform de cao gehad en de ADV-dagen die eigenlijk ingeleverd moesten worden, zijn nooit ingehouden. Voor specifieke vragen over dit onderwerp, als het je persoonlijk betreft, verwijzen we je naar HR.

Addendum
Dan hebben we het gehad over het addendum welke in december door werknemers bij Hoyer is ontvangen. Hierop gaf HR aan dat de wijze waarop dit door de bonden gecommuniceerd was erg tegen de borst van Hoyer gestoten had, immers, ze hebben wel alles op orde. En wij veroorzaken onrust.
Dit gezegd hebbende, is er ook geen reden om niet te tekenen. Immers het is een standaard briefje waarop aangegeven staat dat dit in je personeelsdossier komt en hoort bij je arbeidsovereenkomst, deze wijzigt niet en daarmee is het enkel gebruikt voor de handtekening zoals de overheid wil dat de werkgevers dat aanleveren om de 5% korting op WW premie voor mensen met een contract voor onbepaalde tijd te kunnen krijgen. Voor de werknemers die bepaalde tijd contracten hebben zal werkgever namelijk 5% meer WW premie moeten afdragen.

Verlof aanvragen binnen redelijke termijn beantwoorden
Jullie gaven ook aan dat het heel moeilijk is om vrij te krijgen en dat verlofverzoeken eerder geweigerd dan goedgekeurd worden. Daarbij is bijna altijd de reden dat er te weinig chauffeurs zijn. Op onze vraag waarom men niet binnen de wettelijk gestelde 2 weken antwoord krijgt gaf Hoyer de reactie: er ligt een reglementenboek met daarin beschreven de afspraken over verlof en de te hanteren termijnen.
Hiermee gaf de heer Van Halem aan dat hij rechtmatig handelde. Dat er bij te veel chauffeurs aangegeven mag worden dat je geen vrij kunt krijgen. Ook gaf Hoyer aan dat ze alle vakanties kunnen weigeren als de termijn van 2 weken moet worden gehanteerd. Daarop was ons antwoord: werknemers hebben wettelijk recht op vakantie, dus je kunt niet weigeren om het weigeren.

“ex de Rijke” in het land van Hoyer
Volgens de directie van Hoyer zijn er bij de overname van de Bulk Liquids van De Rijke naar Hoyer afspraken gemaakt over een aantal zaken. Hoyer geeft aan zich ook aan die afspraken te houden. Veranderen van auto’s, veranderen van entiteit na uitrol cao., gelijke rechten en gelijke plichten etc. etc.
Hoyer geeft aan dat er afscheid is genomen van een aantal medewerkers, omdat het niet boterde. Hoyer valt het op dat het ”de ex de Rijke” werknemers zijn die dit stempel blijven hanteren en zich constant achter gesteld willen voelen. Hans de Zeeuw geeft aan dat ze binnen Hoyer dat onderscheid niet maken. En iedereen gelijk behandelen. 

Onheuse bejegening
Hoyer blijft van mening dat ze niet onheus bejegenen en dat een ieder binnen mag lopen bij fouten, klachten en andere zaken.
Wij hebben vanuit de vakbond aangegeven dat we verwachten dat bij ieder gesprek respectvol wordt omgegaan met de werknemer. Zodra wij merken dat dit anders is trekken wij aan de bel.

Conclusie
Het was een prima gesprek bij Hoyer. Er zijn wat standpunten uitgewisseld (niet altijd met elkaar eens) en dat is verder prima.
De problemen met de boordcomputer, worden erkend. Je kunt naar mevrouw Timmer of meneer Van Halum als er vragen zijn.
We hebben te kennen gegeven dat men niet zomaar een uitleg per e-mail kan blijven toesturen als dit blijkbaar onduidelijk blijft.
Met betrekking tot de verlofdagen vragen wij jou als lid om het reglement met de perioden waarop het aangevraagd en beoordeeld moet zijn, te bekijken. Indien dit bestaat dan is dat met de OR afgesproken en dien je je daar aan te houden. Is dat niet met de OR afgesproken, dan vernemen we dat graag.
De lastige communicatie zal niet 1, 2, 3 verdwijnen. Daar willen we jou vragen om een ‘dagboek’ bij te houden met wie je sprak en letterlijke reactie van diegene, zodat we over 6 maanden een en ander kunnen voorleggen aan Hoyer (Hans de Zeeuw).

Advies
Zorg dat je al je uren schrijft, alles bijhoudt en daar waar de ongeschoonde uitdraai afwijkt, trek je aan de bel en laat je het zo spoedig mogelijk corrigeren. De bewijslast ligt bij jou als werknemer.

Indien je het idee hebt dat je telkens om onduidelijke of onterechte redenen geen verlof toekenning krijgt, ga naar HR en laat ze daar uitzoeken of de afwijzing terecht is.

Indien je individueel problemen ervaart, neem dan contact op met de vakbond, dan kan je individueel bijgestaan worden.

Indien er naar aanleiding van de bijeenkomst problemen geweest zijn, dan vernemen we dat ook graag.

Hopelijk kunnen we met dit soort gesprekken zorgen dat je nog meer werkplezier kunt ervaren.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Mede namens Birgitte Staal, FNV Transport en Logistiek

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid