Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Harmonisatie en Sociaal Plan Renewi

Enige tijd geleden hebben wij ledenraadplegingen georganiseerd om een divers aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken te bespreken die onderwerp van gesprek zijn bij Renewi. Naar aanleiding van het afgegeven mandaat door de leden hebben er recent nieuwe gesprekken plaatsgevonden met Renewi.

Verteervergoeding
De CAO schrijft voor dat, indien de medewerker langere tijd van zijn standplaats is, de onderweg gemaakte kosten voor verteer en sanitaire voorzieningen netto kunnen worden vergoed (art. 40 lid 1). Daarbij geldt de standplaats zoals deze is vastgelegd in de persoonlijke arbeidsvoorwaarden in ADP.

Een grote groep collega’s krijgt tot nu toe in alle gevallen de volledige verteervergoeding uitbetaald, ongeacht de tijd die men daadwerkelijk van de standplaats afwezig is. Zonder dispensatie van cao-partijen is deze betere vergoeding formeel niet toegestaan. Renewi heeft eerder aangegeven op dit onderwerp het gestelde in de cao te volgen en zal bij de registratie daarvan gebruik gaan maken van het systeem E-Hour; waar van toepassing via de boordcomputer. Met E-Hour is het mogelijk om eenduidig te meten en te registreren.

Voor de mensen die dit betreft is dit een negatieve aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden. De vakbonden hebben Renewi dan ook verzocht om dispensatie aan te vragen voor de huidige groep zodat zij geen arbeidsvoorwaardelijke achteruitgang zouden hebben.

Renewi heeft ons gemeld geen dispensatie voor de verteervergoeding aan te vragen en zal met ingang van 1 oktober 2020 de regeling volgens de cao gaan toepassen. Ook zal Renewi vanaf oktober 2020 in zes maanden het verschil middels een toeslag afbouwen (2 maanden 0%, 2 maanden 33% en 2 maanden 66%).

E-Hour
Zoals hier boven beschreven is Renewi voornemens een nieuw tijdschrijfsysteem uit te rollen. In eerste instantie zou dit systeem er voor zorgen dat de loonbetaling anders zou verlopen waardoor werknemers niet iedere vier weken hun salaris, inclusief overuren, zouden ontvangen (voorgenomen was een 4-4-5 systematiek). Deze zorgen hebben vakbonden namens jullie overgebracht en dat heeft ervoor gezorgd heeft dat het systeem aangepast zal worden. Dit heeft er mede toe geleid dat de implementatiedatum van E-Hour is vertraagd.

Sociaal Plan
Tot slot het sociaal plan. Sinds 1 januari 2020 Is er binnen Renewi geen Sociaal Plan meer. De onderhandelingen hebben niet geleid tot een nieuwe overeenkomst omdat partijen met hun voorstellen te ver uit elkaar lagen. Renewi vindt de kantonrechtersformule 1.0 niet meer van deze tijd en wil (zoveel mogelijk) inzetten op herplaatsingen binnen concern. FNV, de Unie en het CNV hebben aangegeven geen mandaat te hebben voor verslechteringen. Wel is er ruimte om de budgetten te verdelen over de verschillende maatregelen in het sociaal plan zodat de beëindigingsvergoeding lager wordt maar het totale plan eenzelfde waarde blijft behouden. Vakbonden hebben aangegeven beschikbaar te zijn wanneer Renewi ruimte ziet om, gegeven ons mandaat, het gesprek te hervatten.

Conclusie
Wij blijven werken aan jouw werk. De invoer van E-hour is vertraagd maar zal nu wel dusdanig ingericht worden zodat de volledige salarissen om de vier werken worden uitgekeerd. Mede door onze inmenging met als doel de systematiek te wijzigen is de implementatie nu vertraagd. Deze vertraging leidt er toe dat medewerkers langer de huidige verteervergoeding ontvangen. Het is ons niet gelukt om Renewi ertoe te bewegen de huidige verteervergoeding te blijven laten uitkeren. Er is nog geen zicht op een nieuw sociaal plan.

Vakbonden zullen de huidige stand van zaken binnenkort bespreken met de kaderleden.

Mede namens collega’s Dirk van Gestel (de Unie) en Eddy Veltink (FNV),

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid