Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Gesprekken directie Post-Kogeko bijna afgerond?

Afgelopen woensdag is er weer een gesprek geweest met de directie van Post Kogeko. In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen over de inhoud van deze gesprekken. Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan vooral contact met ons op!

Gesprek de directie.

In het gesprek met de directie heeft CNV Vakmensen vragen gesteld over de nut en noodzaak van de reorganisatie. Helaas blijkt uit deze gesprekken dat ontslagen onvermijdbaar zijn. Dit betekent dat CNV Vakmensen voornamelijk kijkt naar de mogelijkheden om de gevolgen te beperken voor degene waarvoor ontslag zal worden aangevraagd.

Beperken gevolgen van ontslag.

Afgelopen woensdag heeft de directie aangegeven dat er weinig tot geen financiële ruimte is voor een Sociaal Plan. Toch is er gesproken over wat Post-Kogeko wel kan bieden. Deze maatregelen worden vastgelegd in een sociaal begeleidingskader. CNV Vakmensen heeft Post-Kogeko in contact gebracht met het Mobiliteitscentrum van het Sectorinstituut Tansport & Logistiek. Nadat de ontslagvergunning is verleend, kan de betrokken werknemer  zich melden bij het mobiliteitscentrum, dat dan zal proberen te bemiddelen naar nieuw werk. Ook is er gesproken over het volgen van werk, daar waar het gaat om werk dat uitbesteed zal worden. Daarnaast blijft het heel belangrijk om te kijken of het aantal gedwongen ontslagen kunnen worden verminderd. Door naar de inhuur te kijken of naar een plaatsmakerssregeling.

En nu verder?

Op dinsdag 9 december staat een vervolgafspraak gepland. De bedoeling is om te kijken naar de teksten van Post-Kogeko over het sociaal begeleidingskader waarmee de afspraken kunnen worden vastgelegd. Dit betekent dat aanstaande dinsdag het proces zou kunnen worden afgerond. Daarnaast is de verwachting dat de OR binnenkort een positief advies zal uitbrengen. Als dit allebei gebeurd is, dan kan de directie met het personeel in gesprek treden over de reorganisatie en de ontslagen aankondigen. Om de snelheid erin te houden is de verwachting dat dit eind volgende week zal gebeuren. 

Hulp bij ontslag.

Als je bericht krijgt dat er voor jou ontslag wordt aangevraagd adviseren wij je om zo snel mogelijk contact op te nemen met CNV Info tel. 030 751 1007 of e-mailen cnvinfo@cnv.nl

Via CNV Info kom je bij de juristen terecht die je kunnen helpen met het maken van bezwaar tegen het ontslag. Het is belangrijk dat je binnen twee weken nadat je de ontslagbrief hebt ontvangen bezwaar maakt. Daarom raden wij je aan de post in de gaten te houden en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met CNV Info, nadat je de ontslagbrief hebt ontvangen. Wij stellen het ook op prijs als je ons als bestuurders mee wil meedelen dat er voor jou ontslag is aangevraagd.

Help een collega.

Het kan zijn dat een collega ontslag krijgt aangezegd. Als deze collega nog geen lid is van CNV Vakmensen kan die alsnog lid worden. Als er 2 of meer collega's lid worden, kan het CNV deze collega's ook ondersteunen. In dat geval krijgen je collega's een voucher die recht geeft op 4 uur gratis rechtshulp voor deze reorganisatie. Dit zou genoeg moeten zijn om de ontslagprocedure bij het UWV te kunnen voeren. Zorg er wel voor dat het aanmeldingsformulier naar ons kantoor in Hoofddorp gestuurd wordt. Het lidmaatschap van de vakbond is nu extra aantrekkelijk. De eerste 6 maanden is je collega lid voor de helft van de prijs. Stuur het aanmeldingsformulier naar

CNV Vakmensen, ter attentie van Sanne van der Meulen, Opaallaan 1190, 2131 LN Hoofddorp.

Veel veranderingen.

Met de reorganisatie komt er veel onrust in het bedrijf. Er gaat veel veranderen. Vaak roept dat allerlei vragen op. Stelt je vragen via de mail (s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl) of neem contact op met ons kantoor in Hoofddorp (023 - 568 46 70). Wij proberen zo goed mogelijk antwoord te geven.

Wij wensen je veel sterkte en succes in de komende periode toe.

Sanne van der Meulen en Tjitze van Rijssel, bestuurders CNV Vakmensen


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid