Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Geen SOOB premie. Controleer je loonstrook!

Over de maanden juli, augustus en september mogen werkgevers geen premie voor SOOB inhouden. Hierdoor moet je netto loon vanaf 1 juli iets hoger uitkomen dan in de vorige loonperiode. Controleer daarom je loonstrook.

Geen premie betalen?

Ja, dat klopt. Jouw werkgever is op grond van de cao SOOB verplicht om premie te betalen. Een deel van de premie mag jouw werkgever inhouden op je loon. Voor een chauffeur in D5 met een bruto maandloon van € 2.301,18 gaat het om € 5,22.
Dit betekent dat je deze loonperiode iets meer netto loon moet ontvangen.

Hoe kan ik zien dat er premie wordt ingehouden?

Iedere loonstrook is verschillend. Kijk op je loonstrook onder inhoudingen. Daar kun je zien of er premie is ingehouden. Vaak zie je daar staan:
0,245% Opleiding en Ontwikkeling; of
0,245% WN premie SOOB; of
0,245% premie SOOB.

Ik heb een maandloon

Dan mag er op de loonstrook van juli 2014 geen inhoudingen voor de SOOB premie meer staan.

Ik heb een 4-wekenloon

Dan staat er op de loonstrook wel een inhouding voor de SOOB premie. Twee weken vallen nog in de maand juni en twee weken zijn van de maand juli. Alleen over het loon dat je in juni verdient mag de premie worden ingehouden. Vergelijk de inhouding van de SOOB premie met je vorige loonstrook. Het bedrag moet een stuk lager zijn.

Wat moet ik doen?

Er is premie voor SOOB ingehouden bij een 4-weken loon. Het bedrag is bijna gelijk aan het bedrag dat op je vorige loonstrook staat. Het lijkt er op dat er onterecht premie is ingehouden. Neem contact op met de loonadministratie van je bedrijf en vraag hoe het zit.

CNV-info


Krijg je een onduidelijk antwoord of kom je er niet uit? Bel CNV-info 030 – 75 11 007.

Uitleg over de SOOB cao

Sinds 1 juli 2014 is de cao SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen) niet meer algemeen verbindend verklaard. Er is een nieuwe cao SOOB afgesloten met een looptijd van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2017. Deze cao geldt voor leden van de vakbonden en de leden van de werkgeversorganisaties TLN en VVT. Ongeorganiseerde werkgevers hoeven zich niet te houden aan de afspraken die door vakbonden, TLN en VVT zijn gemaakt. Deze bedrijven hoeven dan ook geen premie voor de SOOB te betalen.

De tekst van de cao SOOB ligt nu bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek om de cao algemeen verbindend te verklaren. Als de cao algemeen verbindend verklaard wordt geldt deze cao ook voor niet georganiseerde werknemers en werkgevers. De leden bij TLN en de VVT willen pas premie voor de SOOB betalen als ook de niet leden de SOOB premie moeten betalen. Daarvoor moet eerst de cao algemeen verbindend verklaard worden. Ingeschat is dat dit op 1 oktober het geval kan zijn. Vandaar dat afgesproken is dat er over de maanden juli, augustus en september geen premie voor de SOOB betaald hoeft te worden.

Reacties op deze nieuwsbrief aan Tjitze van Rijssel 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid