Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Een stapje verder in beroepsgoederenvervoer (6)

Het was een bijzondere en lange dag onderhandelen op Valentijnsdag. Veel onderwerpen moeten nog verder besproken worden maar we maken vorderingen. In maart gaan de onderhandelingen verder. Werkgevers hebben het loonbod verhoogd.

Door de VVT (vereniging verticaal transport) is gevraagd om per bedrijf een keuze te kunnen maken om af te zien van de chauffeurstoeslag en de verlaging van het overwerkpercentage. Maatwerkoplossingen per bedrijf, daar is het CNV altijd al een voorstander van. In een standaard cao maak je afspraken die voor iedereen gelden, daarmee zijn maatwerkafspraken eigenlijk onmogelijk. Wij hebben voorgesteld dat we graag een minimum cao willen. Daarin kunnen maatwerkafspraken gemaakt worden, ook voor de VVT.

Geen verplichting tot overwerk en nachtarbeid voor werknemers van 57 jaar en ouder (dit was 60 jaar). Een stap in de goede richting, maar wat ons betreft moet de leeftijd nog wat omlaag.

Werknemers moeten 1x per drie jaar een loopbaanscan of een vitaliteitsscan kunnen laten maken. Hier zijn wij een groot voorstander van.

De lonen zouden op 1 juli 2017, 1 januari 2018 en 1 januari 2019 telkens met 1,75% kunnen stijgen. Daarnaast wordt er een extra trede opgebouwd in 3 jaar. Op de genoemde data komt er dan 1,33% extra loon bij. Op 1 januari 2019 is je loon dan 9,25% gestegen. De loonsverhoging voor een 3-jarige cao vinden we nog wat te weinig, vandaar dat wij voorgesteld hebben om de lonen telkens met 2,25% te laten stijgen.

Op 1 januari 2018 wordt voor jongeren van 21 jaar het jeugdloon afgeschaft en krijgen zij het normale loon dat bij hun functie hoort.

Voor de 18 extra atv dagen (KNV cao) heeft TLN voorgesteld om die in 3 jaar af te bouwen. Dit voorstel is voor de Kerstdagen al gedaan en de toen voorgestelde regeling is nu wat aangepast. In plaats van een afbouw in 3 jaar van 18 naar 12, 6 en 3 dagen is dat nu van 18 naar 15, 10 en 5 dagen. Daar hoort volgens TLN wel bij dat het loon dan wat minder stijgt.

Er zijn twee nieuwe data afgesproken voor een vervolgoverleg en wel op 7 en 15 maart. Hoewel er nog veel onderwerpen te bespreken zijn hopen we wel dat er dan een nieuwe cao is.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid