Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer?

Daar mag jij nu over stemmen! Op 27 mei is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao beroepsgoederenvervoer. Acties en zelfs stakingen waren nodig om een nieuwe cao te krijgen. Door de inzet van actieve vakbondsleden hebben we dit resultaat bereikt. Dank voor je hulp en ondersteuning!

We hebben het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan onze cao commissie (bestaand uit een groep actieve leden). Ze zijn van mening dat er een mooi onderhandelingsresultaat ligt. Het is een mooi totaalpakket en adviseert de leden voor te stemmen.

Hieronder de afspraken op een rijtje, met waar nodig een toelichting en uiteraard de STEMLINK

Looptijd
De cao is voor 2 jaar en gaat in op 1 januari 2021 en duurt tot en met 31 december 2022.

Lonen en toeslagen
De lonen en de bruto toeslagen gaan op 1 juli 2021 omhoog met 3,5%. Op 1 januari 2022 gaan de lonen en bruto toeslagen omhoog met 3,25%.

De verblijfskosten
De verblijfkosten gaan op 1 juli 2021 omhoog met 2,7%. Dit is de compensatie van de gestegen prijzen in 2020 zoals dat met de Belastingdienst is afgesproken. De verblijfkosten worden op 1 januari 2022 aangepast vanwege de gestegen prijzen in 2021, met een maximum van 3,25%.

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 kunnen werknemers die geboren zijn in de jaren 1955 t/m 1961 eerder stoppen met werken. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt.

Toelichting: in het pensioenakkoord dat vakbonden met de regering en werkgevers hebben afgesproken is het weer mogelijk om een regeling te maken om eerder te kunnen stoppen met werken. Tot nu toe wil de regering het eerder stoppen met werken alleen mogelijk maken voor de werknemers die geboren zijn in 1955 t/m 1961. De regering gaat er vanuit dat de andere werknemers via omscholing of aanpassing van de werkzaamheden op een gezonde manier hun AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen halenDat kan dan 3 jaar voordat je de AOW uitkering gaat krijgen. De werkgever mag tot €22.000 per jaar boetevrij aan de werknemer betalen. Om dan toch nog een beetje rond te kunnen komen kun je je ouderdomspensioen wat naar voren halen. Daardoor wordt het vaak mogelijk om eerder te kunnen stoppen. We willen dit collectief regelen, dus door alle werkgevers te laten betalen voor deze regeling. De uitkering wordt door een aparte organisatie aan de werknemer betaald. Daarmee voorkomen we dat als een werkgever failliet gaat de werknemer geen geld meer krijgt. Later dit jaar krijg je hierover meer informatie.

Persoonlijk Keuze Budget (PKB)
PKB wordt een keuze, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis voort te zetten. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

Arbeidsomstandigheden
Rolcontainers. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het onderzoek moet uiterlijk op 1 juli 2022 klaar zijn.
Standkachel en standairco. In de Arbocatalogus wordt als richtlijn opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standkachel en/of standairco aanwezig moet zijn, als een chauffeur in de vrachtwagen de wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.

18 atv-dagen oud KNV bedrijven
De hierbij horende korting op de lonen wordt per 1 juli 2021 verlaagd van 0,75% naar 0,4%. De hoogte van de korting per 1 januari 2022 wordt vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021.

De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Aanvang cao-onderhandelingen 2023
Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om de cao-onderhandelingen voor 2023 tijdig aan te vangen met als doel om per 1 januari 2023 een cao te hebben.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderhandelingsresultaat?
Ga dan naar Je Achterban en stel daar je vragen of maak je opmerkingen. Linda Slagter en Tjitze van Rijssel reageren daarop zodat iedereen de vragen en antwoorden kan zien of mee kan doen aan discussies.

Stemmen over de cao kan tot 14 juni 2021
Uiteraard willen we graag van jou weten of je het eens bent met dit onderhandelingsresultaat. Tenslotte heb je ons op pad gestuurd om een cao af te sluiten voor 1 jaar en is het nu ineens een 2-jarige cao geworden.

>> KLIK OM TE STEMMEN <<

Vergeet niet om ook je collega lid te maken van de vakbond van en voor vakmensen! Want je hebt het gezien, alleen samen staan we sterker en kunnen we het verschil maken!

De cao onderhandelingsdelegatie bestond uit:
Martin Nuijens en Jurjen van der Velden (kaderleden CNV Vakmensen)
Linda Slagter en Tjitze van Rijssel (bestuurders bij CNV Vakmensen)
T 06 51 60 20 37   l.slagter@cnvvakmensen.nl 
T 06 51 203 083   t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid