Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Directie Sarens in de bocht met OR 2

Of is het andersom? Als vakbond hadden we een afspraak met Sarens om de tijd-voor-tijdregeling te moderniseren.

Van onze achterban, de leden van CNV Vakmensen, kregen we in de zomer wel te horen dat een nieuwe regeling vooral uitvoerbaar en toetsbaar moest zijn en ook dat er weinig vertrouwen in de bedrijfsleiding was, dat zij zich aan een nieuwe regeling zouden houden. Toen er in maart ineens een tijd-voor-tijdregeling bleek te zijn, vroegen we ons met de nodige collega’s af hoe dit ineens geregeld kon zijn. De ‘achterban’ wilde hierover duidelijkheid en wij natuurlijk ook. Dit heeft tot een tweetal overleggen geleid: 1 met de OR en 1 met de OR samen met de achterban. Een stand van zaken.

Misverstand

De OR vertelde ons op zaterdag 4 april dat er sprake was van een misverstand. De OR was zeker niet akkoord gegaan met een tijd-voor-tijdregeling en de brief aan alle medewerkers was een uitnodiging geweest om vooral te reageren op een voorstel dat was meegestuurd.

Er is dan ook volop gereageerd door de collega’s naar de OR en vooral niet al te positief. Het belangrijkste was: hoe kan een OR afspraken willen maken over een nieuwe regeling, als we met zijn allen vinden dat de oude regeling al jaren niet goed wordt uitgevoerd?! In dit overleg hebben we met de OR afgesproken, dat zij contact zouden gaan leggen met wat de ‘achterban’ is gaan heten (een groepje collega’s die graag gehoord willen worden en op deze manier hun stemmen ‘bundelen’).

Dit gesprek heeft in alle openheid op zaterdag 18 april plaatsgevonden. Naast de kritiek van de collega’s op de gevolgde procedure, was er vooral een positieve discussie over ‘hoe nu verder’. En (opnieuw) zijn er afspraken gemaakt:\

 • dat er meer flexibiliteit gewenst is wordt onderschreven, maar dan wel in goed overleg;

 • er is onvoldoende tot geen vertrouwen in de huidige uitvoerders van de tijd-voor-tijd-regeling;

 • de directie en HR ziet onvoldoende toe op die uitvoering;

 • er zijn meer manieren dan een platte tijd-voor-tijdregeling om flexibiliteit te realiseren;

 • alle partijen zullen betrokken en gehoord moeten worden.

Afspraken

Stapsgewijs stelden we vast, dat:

 1. de vakbonden de huidige regeling zullen opzeggen en de wens uit te spreken om in gezamenlijk overleg tot oplossingen te komen;
 2. de OR aan de directie zou laten weten dat ze niet meer apart over een tijd-voor-tijdregeling wilden praten, maar in breder verband over flexibiliteit;
 3. alle collega’s door de OR over deze nieuwe situatie en de gang van zaken zouden worden geïnformeerd.

Als vakbonden hebben we, gedateerd 20 april, de directie een brief gestuurd met ons standpunt en daarna werd het angstwekkend STIL! Tot afgelopen woensdag.
Een e-mail aan allen in dienst bij Sarens met een daarbij gevoegde brief van de directie aan de OR. In die brief is sprake van drie opties, die in overleg tussen OR en directie zijn besproken. Concreet betekent dat dus, dat de OR gewoon weer aan het onderhandelen is geslagen en daarover noch de vakbonden, noch de achterban over heeft geïnformeerd!

En dan de opties:

 1. de oude regeling uit het huishoudelijk reglement is door de bonden opgezegd en kan en mag dus niet meer worden toegepast;
 2. er is geen nieuwe regeling, want die moet ondertekend worden door de OR en is pas van kracht als die gemeld is aan het secretariaat van cao-partijen, dat is niet gebeurd;
 3. en dat niets doen mogelijk leidt tot verlies van werkgelegenheid kan zijn, maar er is breed draagvlak om met elkaar te zoeken naar betere vormen van flexibiliteit!

Concreet: er is geen geldige tijd-voor-tijdregeling! Alle uren moeten met de toeslagen vanaf nu worden uitbetaald! Een tegoed aan tijd-voor-tijduren zal moeten worden terugbetaald EN het inzetten van tijd-voor-tijduren om aan een 40-urige werkweek te komen is volstrekt illegaal. Er is geen regeling, maar ook onder de oude regeling is er vanaf periode vijf sprake van opbouwen en niet meer van inzetten! Laat wat van je horen, als je het niet eens bent met de gang van zaken. Reageer naar: ondernemingsraadSNL@sarens.nl en/of ondernemingsraadsnl@gmail.com. Het is jouw geld en het zijn jouw uren!

Laat het ons weten

Eén ding weten we zeker: als je als lid onjuist of onheus behandeld wordt door deze tijd-voor-tijd regeling, laat het dan direct weten. Nog geen lid? Vul de aanmeldingsbon in en word lid! Je kunt dan ook via de vakbondslijst gekozen worden in de nieuwe OR. Want er komen nieuwe verkiezingen en als je wilt dat zaken anders gaan lopen, is dat je kans!

Tjeerd Orie
bestuurder CNV Vakmensen
t.orie@cnvvakmensen.nl
06 - 20 48 94 75Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid