Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Directie Goes traag!

Op 1 en 4 maart heeft de directie van Goes een grote reorganisatie bij Goes Transport aangekondigd in de twee personeelsbijeenkomsten. Op 3 maart is er gesproken over een sociaal plan. Hierna is het even stil geworden in het overleg met de directie van Goes.

Sociaal Plan?


Al snel werd er duidelijk dat Goes Transport niet over voldoende financiële middelen beschikt om een goed sociaal plan af te spreken. Er is geen geld voor ontslag-vergoedingen. Ook is er weinig geld beschikbaar voor bemiddeling naar ander werk. De bonden hebben daarom aangegeven geen sociaal plan af te willen spreken.FNV en CNV hebben wel aangegeven dat de directie zal moeten nadenken over een goed sociaal begeleidingskader. In dit sociale begeleidingskader komen afspraken te staan die de directie zal aanbieden aan de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen. Zo is er bijvoorbeeld gesproken over een opleidingsbudget en een outplacementvergoeding. Ook is er gesproken over Code 95 en de mogelijkheid voor ontslagen chauffeurs om alsnog hun code 95 te behalen voor de ontslagdatum.

En nu?

Partijen zijn uit elkaar gegaan met de toezegging een vervolggesprek te plannen, nadat er enkele zaken uitgezocht zouden worden en er meer duidelijkheid zou zijn verschaft door de Belastingdienst. Dit heeft ertoe geleid dat er op 3 april opnieuw met elkaar gesproken is. Wij hebben gesproken over de ontslagaanvragen, belastingdienst, buitenlandse chauffeurs en de sociale begeleidingsregeling. 

Ontslagaanvragen

Een deel van de internationale chauffeurs is uit zichzelf vertrokken. Zelfs zo veel dat er nu een tekort aan chauffeurs dreigt te ontstaan. De ontslagaanvragen voor de chauffeurs zijn ingetrokken. De andere ontslagaanvragen blijven gehandhaafd. Een aantal mensen heeft zicht op ander werk. De directie probeert daarbij behulpzaam te zijn.

Belastingdienst

Het voorstel dat door de directie van Goes is gedaan aan de belastingdienst is afgewezen. Hiertegen heeft Goes bezwaar gemaakt. Op 8 april is het bezwaar behandeld. Een paar weken later wordt de uitspraak verwacht. Het blijft spannend!

Buitenlandse chauffeurs

Via een Pools bedrijf worden chauffeurs en trekkers ingehuurd. Volgens de directie omdat Goes nu een piekperiode heeft in het werk. Na de piek is dit over en kan Goes het werk weer met eigen personeel aan. In Venlo is een medewerker van het Poolse bedrijf aanspreekpunt voor de buitenlandse chauffeurs. Wij hebben de directie gewezen op de charterbepaling uit de cao. Dat betekent dat de buitenlandse chauffeurs hetzelfde loon moeten krijgen als de Nederlandse collega’s. De basisarbeidsvoorwaarden zijn op hen van toepassing.

Sociale begeleidingsregeling

Door de directie worden de afspraken op papier gezet, die door de directie zullen worden aangeboden aan de betrokken werknemers die voor ontslag in aanmerking komen. In ons gesprek hebben we verbeteringen voorgesteld op de punten van opleidingsbudget en outplacement. Deze komen er op neer dat er op individuele basis en in onderling overleg meer ruimte kan ontstaan om betere afspraken te maken over scholing en de begeleiding van werk naar werk.
CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten zullen en kunnen formeel overigens geen partij zijn bij deze afspraken. De kwaliteit en het niveau van de afspraken zijn daar onvoldoende goed voor. Gezien de financiële situatie bestaat er tevens onvoldoende onderhandelingsruimte om afspraken substantieel te verbeteren.

Laat je verhaal horen!

Graag horen wij van jou hoe je de situatie ervaart! Leden van CNV Vakmensen kunnen dit doen door een e-mail te sturen naar s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl of te bellen naar 06 – 22 39 29 64.

Acties Beroepsgoederenvervoer!

Volg de acties voor een goede cao in het beroepsgoedernvervoer op www.cnvvakmensen.nl/transport

Tjitze van Rijssel & Sanne van der Meulen
Bestuurders CNV Vakmensen 

Marco Bouma
Bestuurder FNV Bondgenoten
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid