Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

CNV wenst je een gelukkig en veilig 2019

Het jaar begint al goed. Je loon gaat weer omhoog! Je verblijfskosten stijgen met 2%. Je kunt meer loon krijgen als je een vakantiedag opneemt. Wij gaan dit jaar weer een nieuwe cao proberen af te sluiten. Kortom, een jaar waarin er veel zal gebeuren en waarbij wij jou hard nodig hebben! Doe je mee?

Lonen gaan omhoog per 1 januari 2019
Op 1 januari krijg je het laatste stukje van de extra trede (1,33%) in elke loonschaal er bij. Dan is het verschil tussen elke trede 4%, gerekend vanaf de hoogste trede. Ook stijgen de lonen met 2%. Op onze website (www.cnvvakmensen.nl/transport) staan de nieuwe loontabellen.

Verblijfskosten stijgen met 2%
In de cao is afgesproken dat de verblijfskosten met 2% stijgen, dat is gelijk aan de loonstijging. Helaas zijn de prijzen harder gestegen dan die 2% die je er nu bij krijgt. Je krijgt dus wel iets meer geld, maar je kunt er minder voor kopen. Jammer en wat ons betreft een slechte zaak. We gaan dit weer inbrengen bij de komende cao-onderhandelingen. De exacte bedragen voor de eendaagse- en meerdaagse ritten vind je op onze website. Daar kun je ook de koffiegeldapp downloaden, zodat je op een makkelijke manier je onkostenvergoeding kunt bijhouden en kunt controleren of je genoeg betaald krijgt.

Je loon over je vakantiedag kan stijgen
Als je met toeslagen en overuren te maken hebt, kan je loon over een vakantiedag hoger worden in 2019. Ook kun je een vergoeding krijgen van € 750 bruto voor de afgelopen jaren, waarin je wel eens recht had op meer loon, maar dat niet gekregen hebt. Hoe dat precies zit lees je op onze website, want daar staat het onderhandelingsresultaat en kun je de FAQ (veel gestelde vragen) bekijken.

Als je na het lezen daarvan nog vragen hebt, of als je niet akkoord wilt gaan met de vergoeding van € 750 bruto over de afgelopen jaren, stuur je dan een mail met je vraag naar vakantieloon-bgv@cnvvakmensen.nl. Je krijgt een automatische reactie met informatie wat je moet doen en welke gegevens je moet aanleveren als je een vordering over het vakantieloon bij je werkgever wil instellen. 

Ledenbijeenkomsten voor de nieuwe cao beroepsgoederenvervoer
Eind dit jaar zullen de cao-onderhandelingen weer beginnen. Wij vinden het belangrijk dat jij hier ook wat over kunt inbrengen. Over de nieuwe cao willen wij met (kader)leden praten. De volgende bijeenkomsten hebben wij gepland op:
26 januari 2019                 Breda van 10.00 – 12.00 uur
26 januari 2019                 Ureterp van 14.00 – 16.00 uur
13 april 2019                     Hoofddorp van 10.00 – 12.00 uur
25 mei 2019                      Apeldoorn 09.30 – 12.00 uur
Wil jij meepraten over je nieuwe cao? Meld je aan door een mail te sturen naar het secretariaat collectief (secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl). Zet daarin naar welke bijeenkomst je komt. Vermeld daarbij ons kenmerk M1812 1375.

Informatie maakt het verschil!
In Nederland worden regelmatig vreemdelingen aangetroffen die zich verstoppen in, onder of op vrachtwagens in de hoop hiermee uiteindelijk Groot-Brittannië te bereiken. De Koninklijke Marechaussee zet zich samen met haar ketenpartners, waaronder de Nationale Politie, in om deze vorm van illegale migratie tegen te gaan. Als chauffeur kun je te maken krijgen met vreemdelingen die zich in, onder of op je vrachtwagen verstoppen en heb je direct te maken met de gevolgen. Doordat vreemdelingen zich verstoppen in je vrachtwagen kan dit leiden tot fysieke schade aan het voertuig en/of de lading, het verbeurd verklaren van de lading, boetes en mogelijk gewelddadige confrontaties met vreemdelingen. Deze manier van illegaal reizen, waarbij sprake kan zijn van mensensmokkel, kan ook een gevaar opleveren voor de vreemdelingen zelf in de vorm van verstikking en/of onderkoeling.

Om meer zicht en grip te krijgen op deze vorm van illegale migratie heeft de Koninklijke Marechaussee de ogen en oren van de chauffeurs nodig. Door het delen van informatie met de Koninklijke Marechaussee kan zij samen met de Nationale Politie optreden om dit fenomeen te bestrijden, gevolgen voor vrachtwagenchauffeurs te beperken en parkeerplaatsen in Nederland veiliger te maken. Het delen van informatie kost niet veel tijd maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van illegale migratie.

Hoe kun je informatie delen?
Spoed.
Heb je te maken met vreemdelingen in de vrachtwagen? Bel altijd 112.

Informatie zonder spoed
Heb je informatie over onder andere inklim-incidenten, nationaliteiten, signalen van mensensmokkel, verdachte situaties of locaties waarbij dingen opvallen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum (KCC) van de Koninklijke Marechaussee op telefoonnummer 0800-1814 (020-6038063 vanuit het buitenland) of stuur een email naar: LTC.OPSCENT.KCC@mindef.nl

Anoniem melden
Wil je toch liever dat jouw informatie anoniem verwerkt wordt? Dan kun je terecht bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Koninklijke Marechaussee. Je kunt hiervoor bellen naar 030-2761216 of mailen naar TCI.kmar@mindef.nl

Urenboeken
Om je ritten en onkosten bij te houden, maak je als moderne chauffeur natuurlijk gebruik van onze koffiegeldapp die je kunt downloaden van onze website. Maar soms is het ook makkelijk om een boekje bij de hand te hebben om je gegevens gewoon op te schrijven. Daarom hebben wij weer een urenboek gemaakt waarin dat kan en waar extra informatie in staat. Je kunt een urenboek meenemen tijdens de ledenbijeenkomsten over de cao. Je kunt ook een urenboek aanvragen bij het secretariaat collectief (secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl). Vergeet niet om je adres te vermelden.

Vragen of opmerkingen?
Stel je vragen op jeachterban zodat iedereen jouw vraag en het antwoord kan zien. Opmerkingen kun je daar ook kwijt. Je kunt meedoen aan alle discussies die daar plaatsvinden. www.jeachterban.nl/transport-logistiek is speciaal voor het beroepsgoederenvervoer. Ben je uitzendkracht kijk dan ook op het deel uitzendwerk voor waardevolle informatie.
Voor vragen of aanmelden van klachten over de naleving van de cao stuur je een mail naar: naleving-bgv@cnvvakmensen.nl
Bellen met vragen over werk en inkomen kan ook naar CNV info 030 – 75 11 007.

Tjitze van Rijssel
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 83
E: t.vanRijssel@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid