Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

CNV-leden akkoord met nieuwe cao transportsector

De leden van CNV Vakmensen hebben met een ruime meerderheid ingestemd met een nieuwe cao voor de 140.000 werknemers in de transportsector.

Een bijzonder moment, omdat hiermee de cao’s van TLN en KNV definitief worden samengevoegd tot één nieuwe cao voor de transportsector. Dat geeft de komende jaren rust in de sector. En we hebben bereikt dat iedereen er 10 procent op vooruit gaat.

Moeizaam

Het cao-resultaat kwam, zoals jullie weten, moeizaam tot stand. Een eerder eindbod van de transportwerkgevers viel slecht. We maakten ons al klaar voor een actietraject. Onder die druk haalden de werkgevers hun eindbod van tafel en konden we op 22 april alsnog een akkoord sluiten.

Het is mede te danken aan actieve leden, die bereid waren om actie te voeren, dat we er alsnog met de werkgevers goed uit zijn gekomen. De toeslag op overwerk en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd of dienstverband blijven ongemoeid. De KNV-werknemers die recht hadden op 18 atv-dagen houden die. En werknemers vanaf 55 jaar kunnen niet meer worden verplicht tot overwerk, nachtarbeid of ploegendienst.

Loonsverhoging

Het cao-eindbod gaat uit van een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020. In die periode gaan de lonen met 10 procent omhoog. Als volgt:
•    2 procent per 1 juli 2017
•    2 procent per 1 januari 2018
•    2 procent per 1 januari 2019
Tijdens de looptijd van de cao gaan de periodieken stapsgewijs omhoog, wat bij elkaar neerkomt op een extra loonsverhoging van 4 procent.

Arbeidsomstandigheden

Nu de nieuwe cao rond is, willen we ons gaan concentreren op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van chauffeurs. Denk aan het overnachten in de cabine, de leefomstandigheden en de verkeersveiligheid. De Europese Commissie heeft onlangs voorstellen gedaan waar we zeer kritisch over zijn. Daar gaan we ons de komende tijd op richten.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met collega-onderhandelaar Tjeerd Orie of met mij. Je kunt je vragen ook stellen via ons online platform Je Achterban.

Tjitze van Rijssel
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 - 51 20 30 83
E: t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid