Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

CNV, FNV en TLN: misstanden transport samen aanpakken

CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en Transport en Logistiek Nederland (TLN) slaan de handen ineen in de strijd tegen misstanden in de Nederlandse en Europese transportsector.

Met dit gezamenlijk optreden ontstaat een breed draagvlak om de verschillende problemen effectief aan te pakken. De drie organisaties willen samen met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en minister Asscher van Sociale Zaken kijken hoe de handhaving kan worden verbeterd en naleving van de regels beter kan worden afgedwongen. Alleen op die manier kunnen in de transportsector gelijke concurrentie, verkeersveiligheid en eerlijke en gelijke arbeidsvoorwaarden worden afgedwongen.

Het voortbestaan van veel Nederlandse en Europese transportbedrijven wordt bedreigd door onduidelijke wetten en regels over toegang tot de markt. Daarnaast worden de huidige regels in de transportsector slecht nageleefd en is de controle hierop gebrekkig. Om de problemen effectief aan te pakken is een breed maatschappelijk draagvlak van werkgevers, werknemers, politiek en overheid nodig.

Handhaving

Door gebrek aan controle en handhaving neemt het risico op concurrentievervalsing toe. Bedrijven die de regels aan hun laars lappen hebben vrij spel waardoor eerlijke ondernemers steeds meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Bovendien waarschuwen TLN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen dat ook de veiligheid op de weg en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs in gevaar komen wanneer regels niet worden nagekomen. De drie organisaties pleiten daarom voor meer controle en strengere handhaving om overtreders aan te pakken.

Cabotagebeperking

Een eerste belangrijkste stap naar gelijke concurrentie is gezet. Op aandringen van zowel TLN, FNV Bondgenoten als CNV Vakmensen, heeft minister Schultz aangegeven de huidige beperkingen op cabotage in stand te willen houden. Cabotage is het binnenlands vervoer door een buitenlandse vervoerder. De huidige sociale economische verschillen in de lidstaten zijn volgens de werkgevers- en werknemersorganisaties nog te groot om buitenlandse vervoerders onder gelijke voorwaarden eerlijk op de Nederlandse markt te laten concurreren. ‘Maar’, stellen de organisaties, ‘ook hier moet strenger en beter op naleving van de regels worden gecontroleerd.’

Position Paper

Om de wensen van werkgevers en werknemers kracht bij te zetten, hebben de organisaties een position paper opgesteld. In het position paper staat opgesomd welke problemen de organisaties zien binnen de transportsector. Het position paper kan gezien worden als startpunt naar het gezamenlijk met de politiek oplossen van de problemen en het komen tot een eerlijk functionerende transport- en logistiek markt.

Lees het position paper >>

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid