Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

CNV Bedrijfsledengroep DHL Logistics voor jou!

Ongeveer vier maal per jaar komen de CNV kaderleden werkzaam bij DHL Logistics bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij met elkaar de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en –verhoudingen.

Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

CNV & DHL Logistics

DHL Logistics is de verzamelnaam voor de DHL bedrijven Freight, Global Forwarding en Supply Chain. Onder jullie collega’s die daar werken hebben er een hoop mensen zich aangesloten bij CNV Vakmensen. Deze collega’s gaan gezamenlijk voor een zo goed mogelijke arbeidssituatie. Dit doen wij door goede afspraken te maken. Jullie cao, sociaal plan en pensioenregeling zijn hier een aantal voorbeelden van. Op dit moment zijn jullie in het bezit van een lopende cao en een lopend sociaal plan. Deze dienen in 2015 weer te worden verlengd. Tot die tijd zitten wij niet stil. Hieronder een aantal zaken waar wij mee bezig zijn.

Herstructurering organisatie Global Forwarding

Bij Global Forwarding zit men in een transformatiefase van het oude werksysteem (logis Air & Ocean) naar het nieuwe werksysteem (NFE) dat voor alle Global Forwarding locaties in de wereld hetzelfde zal zijn. Met dit nieuwe (computer)systeem (ook wel “operating model” genoemd) zal er efficiënter en transparanter gewerkt kunnen worden binnen de wereldwijde Global Forwarding organisatie. Als gevolg van het nieuwe operating model wijzigen de functietaken van de verschillende werknemers. Om die reden wordt er een compleet nieuw functiehuis doorgevoerd. Deze nieuwe functies zullen voor het overgrote deel uitgevoerd worden door het huidige personeel. Omdat deze nieuwe functies in waardering kunnen verschillen van de oude functies hebben directie, ondernemingsraad en CNV Vakmensen in nauw contact overleg gevoerd om te komen tot een goede regeling om de gevolgen van deze herstructurering op te vangen. Dit heeft geleid tot een regeling dat naast het sociaal plan van kracht is. Het sociaal plan bevatte voor deze specifieke situatie niet de juiste afspraken omdat het sociaal plan voornamelijk beschreven is ten behoeve van boventalligheid en niet zo zeer op collectieve herplaatsing.
De leden van CNV Vakmensen hebben inmiddels gebruik gemaakt van hun stemrecht en hebben het protocol goedgekeurd.

Overname collega’s Supply Chain door Samsung

Enkele maanden geleden zijn wij geïnformeerd dat Samsung de logistieke activiteiten wil insourcen. Met andere woorden, het werk dat DHL Supply Chain voor hen uitvoerde willen ze weer zelf doen. De DHL werknemers die dit werk al jaar en dag doen komen in dienst van Samsung.
Samsung hanteert een ander arbeidsvoorwaardenpakket dan DHL. Om die reden zijn wij namens deze werknemers gaan onderhandelen over een overgangsprotocol. Uiteindelijk hebben we een principeakkoord bereikt. De leden hebben hiermee ingestemd.

Wijziging regeling Pensioen Stichting Transport

Binnen DHL zijn voor werknemers twee pensioenregelingen van kracht. Dit zijn het pensioenfonds vervoer (een landelijk pensioenfonds) en de Pensioen Stichting Transport. Deze laatste voldeed niet meer aan de geldende wet en regelgeving. Daarnaast had jullie werkgever de wens om de eindloonregeling te wijzigen naar een middelloonregeling. Na diverse malen onderhandeld te hebben is eind maart een resultaat bereikt. Dit is aan de leden gepresenteerd, welke vervolgens hun akkoord hebben gegeven.

Volgende bijeenkomst

Bovenstaande had niet gerealiseerd kunnen worden zonder de hulp van de
CNV Kaderleden. Zij zijn mijn oren en ogen op de werkvloer, weten wat er speelt én wat er nodig is. Op vrijdag 27 juni 2014 komen kaderleden en ondergetekende weer bij elkaar. Mocht u interesse hebben om als CNV-lid zich actiever bezig te houden met actuele zaken op het gebied van arbeid binnen DHL dan ben u van harte uitgenodigd!!

Heeft u naar aanleiding van deze communicatie vragen of opmerkingen? Dan kunt u natuurlijk altijd één van de CNV kaderleden benaderen. Dat zijn Hans van Rooijen,
Jan Kappers, Martien Drost en Wilco Dekkers. Uiteraard kunt u ook direct uw vakbondsbestuurder benaderen.

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
t.orie@cnvvakmensen.nl 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid