Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Cao voor één jaar in het Beroepsgoederenvervoer

Een meerderheid van de CNV leden is akkoord met een ongewijzigde verlenging van de cao met één jaar. Dit betekent dat er tot 1 januari 2021 geen veranderingen in de cao komen. De onderhandelingen starten waarschijnlijk in oktober 2020. In deze nieuwsbrief informatie over de gevolgen van deze keuze.

Uitslag stemming CNV leden: terugblik en vooruitblik cao-onderhandelingen
Van de uitgebrachte stemmen is 75% voor het ongewijzigd verlengen van de cao tot 1 januari 2021. Een behoorlijk deel, 21% van de stemmers, is tegen het ongewijzigd verlengen van de cao en 4% weet het niet of daar geen mening over. Op www.jeachterban.nl/transport en logistiek (zie ook onderstaande link) tref je een vlog aan. In de video op deze pagina vertellen we je wat de huidige status is van de cao-onderhandelingen. Ook vertellen we hoe we erop terugkijken en nu verdergaan.
https://www.jeachterban.nl/transport-logistiek/onderhandelingen-2019/b/onderhandelingen/posts/terugblik-en-vooruitblik-cao-onderhandelingen-juni 

Negatieve gevolgen van de ongewijzigde cao
De meest duidelijke gevolgen zijn dat je loon dit jaar niet omhoog gaat. Dit geldt ook voor de verblijfskostenvergoeding. De inflatie ten opzichte van 2019 was 2,6%. Dit betekent dat je er in koopkracht op achteruit bent gegaan.
De loonachterstand die we al hebben vergeleken met andere sectoren blijft in stand of wordt groter. Want ook tijdens de coronacrisis worden er cao’s met loonsverhoging afgesproken, alleen niet bij deze cao! Jammer, weer een verloren jaar.

Zijn er ook positieve gevolgen van de ongewijzigde cao?
Dat zijn er niet veel. Maar de cao blijft gelden voor alle werknemers en werkgevers in de sector, dus in die zin is er een gelijk speelveld en kan oneerlijke concurrentie worden aangepakt. De naleving van de cao blijft mogelijk. Dus bedrijven die geen of een deel van het vakantiegeld hebben betaald kunnen we daarop aanspreken. Dat geldt ook voor bedrijven die hun werknemers loon hebben laten inleveren. Dit soort zaken kun je melden bij naleving-bgv@cnvvakmensen.nl, dan gaan wij daar achteraan. 

Respect en waardering
Waardering krijgen werknemers genoeg. Via billboards langs de weg worden chauffeurs helden genoemd die de economie draaiende houden. De regering heeft delen van het transport zelfs als cruciale sector benoemd en het transport bij de vitale beroepen ingedeeld. Ook TLN en VVT roepen regelmatig dat zij waardering hebben voor de werknemers in het tarnsport en de logistiek.
Helaas blijkt in de praktijk dat chauffeurs, vanwege het coronavirus, geen gebruik meer mogen maken van sanitaire- en kantinefaciliteiten bij klanten en opdrachtgevers. Privacyregels worden op grote schaal overtreden door temperatuurcontroles, formulieren waarin je moet verklaren gezond te zijn en waar je in de afgelopen periode bent geweest.
Een grotere tegenstelling is bijna niet denkbaar.

Hypocriete werkgevers in de transport en logistiek
Werkgevers zeggen dat het zo belangrijk is dat er een algemeen verbindend verklaarde-cao is. Werkgevers zeggen dat het belangrijk is dat er voldoende goed opgeleide werknemers, waaronder chauffeurs, in de sector werken. Werkgevers zeggen dat zij de sector aantrekkelijk willen maken voor nieuwe groepen, zoals jongeren en vrouwen.
Intussen worden werknemers onder druk gezet om vakantiedagen op te nemen, loon in te leveren, akkoord te gaan met het niet of gedeeltelijk betalen van het vakantiegeld.
Een grotere tegenstelling in wat er gezegd en gedaan wordt is haast niet mogelijk. Dat noemen wij hypocriet gedrag.

Niet alles is kommer en kwel
Gelukkig treffen we af en toe ook een werkgever die wel wat op heeft met zijn personeel. Een werkgever die loonkostensubsidie aanvraagt en zijn werknemers ook het gemiddelde van de overuren en toeslagen betaald als er niet meer dan 40 uur werk is.

Inzet CNV in de komende maanden
Wij blijven van mening dat er op tijd met onderhandelen begonnen moet worden zodat er een nieuwe cao is voordat de oude cao is afgelopen. Maar helaas gaat het ook in 2020 niet lukken om vóór 1 januari 2021 een nieuwe algemeen verbindend verklaarde-cao te hebben, omdat TLN op zijn vroegst begin oktober met de cao onderhandelingen wil beginnen.
De CNV voorstellen die we in 2019 hebben ingediend zijn nog steeds actueel en zijn onze basis voor de komende cao onderhandelingen.

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
E t.orie@cnvvakmensen.nl
M 06 2048 9475
en
Tjitze van Rijssel
Bestuurder CNV Vakmensen
E t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl
M 06 5120 3083

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid