Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Cao Transport ook voor het niet rijdende personeel

Het bedrijf waarvoor u werkt valt onder de werkingssfeer van de cao “beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen”. Dit pamflet is bedoeld voor het niet rijdende personeel, bijvoorbeeld administratieve werknemers, planners en logistiek personeel.

Uw cao
Uw cao is van oudsher het meest gericht op uw rijdende collega’s. In de volksmond wordt uw cao ook wel is de chauffeurs-cao genoemd! Eigenlijk is dit niet zo gek daar de grote meerderheid van het personeel dat onder deze cao valt de functie heeft van vrachtwagenchauffeur. Echter CNV Vakmensen vindt het van belang dat we een cao afsluiten die de belangen van al haar leden behartigd, ook wanneer deze een niet rijdende functie uitoefenen.

Cao-commissie
Een cao wordt altijd voor een bepaalde periode afgesloten. In uw geval is de cao afgesloten van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014. Vakbonden en werkgevers-verenigingen dienen dus per 1 januari 2014 een nieuwe cao af sluiten. Een groep kaderleden van CNV Vakmensen zal dan ook binnenkort bij elkaar komen om te overleggen wat goede wijzigingsvoorstellen zouden zijn voor een nieuwe cao. Denk hierbij aan voorstellen op het gebied van opleiding en ontwikkeling, werkzekerheid, loon(s)verhogingen en vergoedingen, enzovoorts.

Uw inbreng
Via onze leden die als chauffeur werkzaam zijn, krijgen wij altijd volop inbreng voor wat betreft onze inzet tijdens de cao-onderhandelingen. Zoals hierboven ook beschreven vinden wij het belangrijk dat de cao zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van onze leden vallende onder de cao.

Heeft u specifieke wensen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao, meld deze dan via ondergetekende. Ondergetekende, Tjeerd Orie is als vakbondsbestuurder van CNV Vakmensen verantwoordelijk voor vakbondsaangelegenheden van CNV-leden bij onder andere bedrijven als Kuehne en Nagel, Norbert Dentressangle en Geodis.

Mede namens alle collega’s werkzaam in de sector Beroepsgoederenvervoer, 
met vriendelijke groet,
 

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
Tel.:       076 - 57 24 670 / 06 - 20 48 94 75
Email:    t.orie@cnvvakmensen.nl
Web:     www.cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid