Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Betalen de werknemers bij Lubbers de crisis?

De directie van Lubbers Logistics Group uit Schoonebeek vraagt aan werknemers om verlof op te nemen om de terugval in de omzet op te vangen. Onder het mom van het invoeren van een tijd voor tijdregeling voor chauffeurs grijpt de directie in op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.

De overheid helpt bedrijven in deze crisistijd
Over de hele wereld ontstaan problemen met het coronavirus. Veel bedrijven hebben daardoor een daling van de omzet. Bij veel directies ontstaat paniek en worden er allerlei maatregelen aangekondigd. De Nederlandse regering een heel aantal  maatregelen aangekondigd met als doel om de bedrijven te helpen door deze crisis heen te komen en werkgelegenheid te behouden.
Bij omzetdaling kan een bedrijf subsidie krijgen op de loonkosten. De belasting verleent uitstel van het betalen van belasting, waaronder loonbelasting en vennootschapsbelasting. Er zijn kredietverstrekkende maatregelen. Hierdoor zijn op dit moment arbeidsvoorwaardelijke offers van werknemers niet nodig.
Zonder overleg met de werknemers kun je niet ingrijpen in arbeidsvoorwaarden. En zeker niet korten op het basisinkomen van de chauffeurs, terwijl dat niet gebeurt bij de andere werknemers en waarschijnlijk ook niet bij de directie zelf.
Opnemen vakantiedagen
Het lijkt een verzoek aan de werknemer om nu zijn vakantiedagen op te nemen. Alleen staat iets verder in de memo “Degenen met de meeste openstaande verlofdagen zullen als eerste worden aangewezen om verlof op te nemen.” CNV Vakmensen heeft overleg gehad met Lubbers. Lubbers heeft ons ervan verzekerd dat het opnemen van verlofdagen vrijwillig is.
Het invoeren van een tijd voor tijdregeling voor chauffeurs
Het voorstel van Lubbers is geen tijd voor tijdregeling. Het gaat om het ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Dit mag niet zonder toestemming van de werknemer. Lubbers zal dus aan elke werknemer moeten vragen of je hiermee akkoord wil gaan.In de cao staat dat er voor alle werknemers een 40 uurs garantie per week is voor het loon. Dat betekent dat als je in een week minder dan 40 uur werkt de werkgever toch verplicht is om 40 uur te betalen. Door de garantie van 40 uur per week te veranderen naar 160 uur per 4 weken gaat dit de chauffeur veel geld kosten. Wil jij weten hoeveel het voorstel van Lubbers jou sccheelt? Kijk naar het rekenvoorbeeld in de bijlage bij deze mail. 
Niet uitbetalen overuren
Het is volgens de cao niet toegestaan dat de overuren in tijd voor tijd worden verrekend. De overuren moeten in de loonperiode volgend op die waarin de overuren zijn gemaakt worden uitbetaald.
Advies CNV Vakmensen
Op dit moment is het nog veel te vroeg om in te grijpen in de arbeidsvoorwaarden.
Het eenzijdig veranderen van de 40 uurs garantie in 160 uur per 4 weken mag alleen als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Dit kan dus niet opgelegd worden door de directie.
Jij bepaald of de overuren in tijd voor tijd worden opgenomen en niet de directie.
Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met Agostino Di Giacomo Russo, per mail: a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl of per telefoon: 06 478 26 875
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid